Caută
Close this search box.

Tichete de activități casnice – nou beneficiu extrasalarial în 2024

Munca în gospodărie, prestată de persoane fizice, se plătește din 2024 prin tichete de activități casnice.
Tichete de activități casnice

Tichete de activități casnice – beneficiu extrasalarial în 2024. O activitate care acum se desfășoară în zona gri sau chiar “la negru” din punct de vedere al plăților către prestatori, al înregistrării legale și al declarării muncii efectuate este cea a serviciilor desfășurate de către persoane particulare în gospodării, precum cele de menaj casnic, prepararea hranei, grădinărit, îngrijirea copiilor și a bătrânilor sau alte activități casnice similare.

De cele mai multe ori, astfel de servicii sunt oferite ocazional, iar plățile către prestatori se fac în numerar și întotdeauna rămân nefiscalizate. Fenomenul nu este unul tipic României, acesta se întâlnește în multe alte țări europene, motiv pentru care instituțiile din Uniunea Europeană sunt hotărâte să le aducă în legalitate.

Într-un raport publicat de Autoritatea Europeană în domeniul Muncii (European Labour Authority), realizat pe baza datelor colectate din statele membre UE, se arată că, din 12,8 milioane de lucrători casnici, peste jumătate (6,8 milioane) nu erau înregistrați în evidențele autorităților locale de muncă. Cu alte cuvinte, muncesc “la negru”. Nici în România aceste activități nu se derulează printr-un contract care să asigure protecție socială pentru prestator și plata taxelor aferente către bugetul de stat.

În lipsa unor estimări oficiale în sectorul muncii nedeclarate, fenomenul rămâne însă greu de evaluat. Indiferent dacă aceste servicii se derulează permanent sau ocazional, beneficiarii și prestatorii persoane fizice ar trebui să opteze pentru forme legale de muncă și plată întotdeauna.

Tichete de activități casnice – Legea nr. 111/2022

Având în vedere acest context, în România a intrat în vigoare, începând cu 01 ianuarie 2024, Legea prestatorului casnic (Legea nr. 111/2022) – cadrul legal în baza căruia persoanele fizice pot desfășura activități casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice. Între prestator și beneficiar se stabilește un raport juridic prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităților casnice.

Conform Legii, o “activitate casnică” este o activitate ocazională, necalificată (servicii de curățenie/igienizare, servicii de spălătorie/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de pregătire a hranei, servicii de îngrijire personală, hrănire, supraveghere a persoanei dependente, activități desfășurate de bone) realizată de un prestator casnic, cu vârsta minimă de 16 ani, în beneficiul unui beneficiar casnic.

De subliniat că prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic!

Tichete de activități casnice – ce aduce Legea nr. 111/2022

Cele mai importante prevederi ale Legii includ:

– activitățile casnice pot fi desfășurate fără contract individual de muncă. Numărul orelor, dar și volumul de muncă, se stabilesc între beneficiarul casnic și prestatorul casnic. Cu toate acestea, durata zilnică a prestării activităților casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani;

– remunerarea prestatorului casnic se face exclusiv cu tichete de activități casnice, emise electronic sau pe suport de hârtie, valabile 12 luni, având o valoare de 15 lei (valoarea se poate modifica anual). Veniturile generate de tichete nu interferează cu indemnizațiile de șomaj sau cu venitul minim garantat pe care prestatorul casnic le poate primi în continuare;

– tichetele de activități casnice vor fi achiziționate de către beneficiarul casnic (și ulterior preschimbate în bani de către prestatorul casnic) de la agențiile de ocupare a forței de muncă județene/ale municipiului București, de la agențiile poștale sau de pe platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice. Tichetele nu sunt transferabile și nu pot fi folosite pentru a achiziționa bunuri sau servicii. În timp ce beneficiarii casnici vor achiziționa tichetele la valoarea nominală a acestora, la preschimbarea în bani, lucrătorii casnici vor primi valoarea tichetelor după deducerea impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale (ambele calculate la o bază de calcul stabilită la 50% din valoarea nominală a tichetelor);

– valoarea minimă a contribuţiei lunare, pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat (CAS), este contribuţia aferentă a minimum 85 de tichete de activităţi casnice, dar nu poate fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

– angajatorii pot acorda cu titlu de bonusuri, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activități casnice care să fie folosite de salariații lor ca beneficiari de astfel de activități, suportând valoarea acestora. Pentru aceste beneficii, salariaţii vor suporta doar impozit pe venit, nu şi contribuţii sociale;

– prestatorii casnici devin asiguraţi la sistemul de pensii, precum şi la sistemul de sănătate având dreptul la pachetul de servicii medicale de bază (chiar dacă nu plătesc şi contribuţia la sănătate) în anumite condiţii;

– prestatorii casnici pot beneficia de indemnizația de șomaj, întrucât potrivit legii, aceste persoane nu sunt asimilate unora ce realizează venituri.

– beneficiarii care vor cumpăra şi folosi într-un an cel puţin 600 de tichete de activităţi casnice vor primi de la stat încă 75 de tichete gratuite, ca stimulent, putând fi folosite în anul următor;

– la achiziţia tichetelor de activităţi casnice, beneficiarul casnic suportă doar valoarea nominală a acestora, costul de tipărire şi de distribuire fiind suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022

Prin urmare, în 23 iunie 2022, Guvernul României a aprobat o hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic. Executivul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Legii nr.111/2022 privind reglementarea activităților prestatorului casnic, care stabilesc modalitatea de acordare a tichetelor de activități casnice, modul în care beneficiarul casnic le poate utiliza, precum și modalitatea de preschimbare în bani a acestora.

Munca fără contract individual de muncă este o contravenție și atrage amenzi, precum și potențiale implicații fiscale. În urma aplicării Legii, beneficiarii casnici vor putea contracta activități casnice într-un mod mai flexibil și mai puțin formalist, cu condiția, însă, ca aceștia să utilizeze tichetele de activități casnice pentru plată.

Astfel, legea stabilește noțiunea de activitate casnică, modalitatea prin care vor fi plătiți cei care prestează aceste activități, respectiv prin tichete pentru activități casnice, mecanismul prin care beneficiarii serviciilor vor achiziționa tichetele de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, de la poștă sau prin intermediul unei platforme electronice.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va achiziţiona serviciile de dezvoltare a Platformei electronice de evidență a desfășurării activităților casnice, iar până la 31 decembrie 2023 aceasta va fi operaţională, facilitând astfel relaţiile între utilizatorii tichetelor de activităţi casnice, precum şi între aceştia şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Persoanele fizice care îşi doresc să utilizeze tichete de activităţi casnice în activitatea lor vor putea beneficia de prevederile Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităților prestatorului casnic începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Prestatorii vor transforma tichetele în bani, în cel mult 12 luni de la data primirii acestora, la agenții, la poștă sau prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestator prin platforma electronică, iar impozitele și contribuțiile datorate de către prestatori vor fi reținute la momentul preschimbării tichetelor în bani. Obligațiile fiscale se plătesc de către agenții, în numele prestatorilor casnici. 

Tichetele de activități casnice – necesitatea acordării

Legea nr. 111/2022 vine să umple un gol legislativ și reglementează o zonă în care activitățile se derulează, de cele mai multe ori, nefiscalizat și necontrolat. Această lege își propune să aducă la suprafață veniturile persoanelor care desfășoară activități gospodărești și taxele ce s-ar datora de către acestea, printr-un mecanism de plată bazat pe tichete gestionate de către autorități și, în același timp, să ofere protecție socială acestor persoane.

Astfel de mecanisme există și în alte țări europene. De exemplu, în Franța a fost introdusă în legislație, începând cu anul 2006, o schemă de vouchere pentru a facilita accesul la servicii casnice. Această schemă a simplificat procedurile necesare pentru a transforma munca nedeclarată în muncă declarată și pentru a crea noi locuri de muncă. Voucherele permit beneficiarilor (gospodăriile private) să obțină deduceri fiscale sau finanțare pentru servicii casnice. Mai mult, companiile care achiziționează astfel de vouchere, pentru a le acorda propriilor angajați ca avantaje salariale, pot beneficia de deduceri fiscale de până la 50.000 euro / an.

O altă țară care a adoptat un mecanism similar este Austria. Aici a fost introdusă în legislație în 2006 o schemă de vouchere cu scopul de a reduce munca nereglementată și de a îmbunătăți protecția socială a lucrătorilor casnici. Voucherele permit persoanelor care au nevoie de servicii în propriile gospodării (precum servicii de îngrijire a copiilor, a persoanelor în vârstă, grădinărit, curățenia casnică și întreținerea casei) să plătească pentru aceste servicii prin vouchere, în loc de plățile în numerar. Prin plata acestor servicii prin vouchere, beneficiarii îndeplinesc toate obligațiile de asigurări sociale în numele prestatorului.

În general, statele din Uniunea Europeană optează pentru utilizarea de vouchere, simplificarea conformării pentru prestatorii casnici și beneficiarii serviciilor, credite fiscale și alte stimulente. Acest domeniu socio-economic are nevoie de proceduri administrative simple care să îi ajute să-și formalizeze locurile de muncă.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.