Caută
Close this search box.

Termenele de declarare în REVISAL

Termenele de declarare în REVISAL presupun o serie de momente cheie care sunt esențiale pentru evitarea sancțiunilor.
Termenele de declarare în REVISAL

Există mai multe momente semnificative care presupun reguli specifice de completare și declarare a acestui registru. În tabelul de mai jos aveți termenele de declarare în REVISAL:

SituațieTermen maxim de declarare
Un angajat nou≤ ziua anterioară începerii activității
Suspendarea contractului de muncă≤ ziua anterioară datei suspendării
Modificarea salariului de bază lunar brut, indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi a altor adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă; ≤ 20 zile lucrătoare înaintea modificării
Orice schimbare ce vizează: – funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;  – tipul contractului individual de muncă;  – durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;  – durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial; ≤ ziua anterioară producerii modificării
Încetarea contractuluiData încetării contractului

Revisal este denumirea aplicației informatice pusă la dispoziția angajatorilor de către Inspecția Muncii, pentru înființarea și completarea registrului general de evidență a salariaților. Termenele de declarare în REVISAL sunt reglementate de Hotărârea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Conform Codului Muncii art. 34 alin. (7) din Legea nr 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare angajator din Romania are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor in format electronic, cunoscut sub numele de Revisal.

Registrul general de evidență a salariaților se completează electronic și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde:

– elementele de identificare ale tuturor salariaților,

– data angajării,

– funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative,

– nivelul și specialitatea studiilor absolvite,

– tipul contractului individual de muncă,

– salariul, sporurile și cuantumul acestora,

– perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă,

– perioada detașării și

– data încetării contractului individual de muncă.

Corecțiile erorilor survenite în completarea registrului se fac la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.