Inventarierea anuală la companii

Inventarierea

Inventarierea se efectuează la închiderea exercițiului financiar, fiind obligatorie în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale.