Caută
Close this search box.

Situaţiile financiare anuale. Termenele de depunere 2024

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 - aprobate prin OMFP nr. 5394/2023 publicat în data de 01 ianuarie 2024.
Getting your Trinity Audio player ready...
Situaţiile financiare anuale

Situaţiile financiare anuale. OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

OMFP nr. 5394 din 2023 publicat în data de 01 ianuarie 2024 aprobă Situaţiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023.

Acestea vor fi utilizate atât de societățile ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea conformă cu directivele comunitare, cât și de entitățile ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 2844/2016 privind contabilitatea conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Acele entități raportoare ce au exercițiul fiscal diferit de anul calendaristic depun Raportări contabile cu data de 31 decembrie.

În mod similar, tot prin prezentul ordin, sunt adoptate Situațiile financiare anuale depuse de persoanele juridice fără scop patrimonial.

Termenele de depunere pentru situaţiile financiare anuale sunt:

– Pentru entitățile raportoare ce nu au înregistrat activitate, se va depune o declarație în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până în data de 29 februarie 2024 inclusiv.

– Persoanele juridice aflate în lichidare depun Situațiile financiare anuale în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 30 martie 2024 inclusiv;

– Persoanele juridice fără scop patrimonial, cum sunt asociațiile și fundațiile depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 29 aprilie 2024 inclusiv.

– Societățile, institutele de cercetare dezvoltare, regiile autonome și toate celelalte entități raportoare depun situațiile financiare în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 29 mai 2024 inclusiv.

Conform modificărilor aduse de OUG nr. 115/2023, societățile care doresc și îndeplinesc condițiile pentru microîntreprindere, au obligația depunerii Situațiilor financiare pentru anul 2023 până la data de 31 martie 2024.

Situaţiile financiare anuale – criterii și documente obligatorii

Tipul de Situații financiare întocmit este influențat de criteriile de mărime pe care le îndeplinește entitatea raportoare la data bilanțului astfel:

I. Nu se depășesc limitele a cel puțin două din următoarele criterii:

a) Total active = 1.500.000 lei

b) Cifra de afaceri = 3.000.000 lei

c) Număr mediu de salariați = 10.

Aceste entități sunt considerate microentități și depun:

– Bilanț prescurtat – formular 10

– Cont de profit și pierdere prescurtat – formular 20

– Date informative – formular 30

– Situația activelor imobilizate – formular 40.

II. Entitățile ce nu se încadrează la microentități și nu depășesc două din următoarele criterii:

a) Total active = 17.500.000 lei

b) Cifra de afaceri = 35.000.000 lei

c) Număr mediu de salariați = 50,

depun Situații financiare compuse din:

– Bilanț prescurtat – formular 10

– Cont de profit și pierdere prescurtat – formular 20

– Date informative – formular 30

– Situația activelor imobilizate – formular 40

– Note explicative la situațiile financiare.

Opțional se pot întocmi Situația fluxurilor de trezorerie și Situația modificării capitalului propriu.

III. Entitățile ce depășesc două din următoarele criterii:

a) Total active = 17.500.000 lei

b) Cifra de afaceri = 35.000.000 lei

c) Număr mediu de salariați = 50,

depun Situații financiare compuse din:

– Bilanț prescurtat – formular 10

– Cont de profit și pierdere prescurtat – formular 20

– Date informative – formular 30

– Situația activelor imobilizate – formular 40

– Note explicative la situațiile financiare

– Situația fluxurilor de trezorerie

– Situația modificării capitalului propriu.

Alte aspecte obligatorii

Auditarea obligatorie a situațiilor financiare anuale se aplică pentru entitățile de interes public, așa cum sunt definite de legea contabilității, indiferent de mărime și de către entitățile mijlocii și mari, ce timp de două exerciții financiare consecutive, depășesc două din următoarele trei criterii:

a) Total active = 16.000.000 lei

b) Cifra de afaceri = 32.000.000 lei

c) Număr mediu de salariați = 50.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoțite de declarația administratorului privind respectarea politicilor contabile.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorului, propunerea de repartizare a profitului sau acoperirea pierderii contabile, iar, după caz, de raportul cenzorilor sau al auditorului.

În funcție de obiectul de activitate și numărul de salariați, se vor anexa și alte documente cum sunt: declarația nefinanciară pentru entitățile raportoare cu un număr mai mare de 500 de salariați, rapoartele cu plățile către guverne pentru operatorii economici ce exploatează resurse naturale.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.