Caută
Close this search box.

RO e-Transport – cum folosim codurile UIT

Modulul de declarare a transporturilor în RO e-Transport permite obținerea codurilor UIT și actualizarea datelor referitoare la identificarea mijlocului de transport.
Getting your Trinity Audio player ready...
RO e-Transport

Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport, componentă importantă în digitalizarea ANAF, urmărește creșterea capacității administrative de combatere a fraudei fiscale prin implementarea de soluții digitale inteligente în vederea gestionării uniforme și controlului eficient al transporturilor rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat și al transporturilor rutiere internaționale de bunuri.

În cazul transportului internațional, Sistemul RO e-Transport se aplică pentru toate tipurile de bunuri, nu doar pentru cele cu risc fiscal ridicat. Această modificare a fost introdusă prin OUG 115/2023.

Codul UIT în sistemul RO e-Transport

Codul UIT este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri. Identificarea unui transport prin codul UIT se face prin prezentarea codului UIT pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier sau operatorul economic care transportă cu vehicule care îi aparţin bunuri în nume propriu, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor.

Obligaţia declarării transportului în Sistemul RO e-Transport pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat

Pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, obligaţia declarării transportului în Sistemul RO e-Transport și a obținerii codului UIT revine următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

e) operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deţinute şi transportate între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;

f) prestatorului de servicii din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

g) beneficiarului din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

h) clientului din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;

i) furnizorului din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

Utilizatorii prevăzuţi mai sus sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.

Obligaţia declarării transportului pentru transportul internaţional de bunuri

Pentru transportul internaţional de bunuri, obligaţia declarării transportului în Sistemul RO e-Transport și a obținerii codului UIT revine următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;

c) furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;

d) depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri;

e) prestatorului de servicii din România, în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

f) beneficiarului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

g) clientului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;

h) furnizorului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

Accesarea RO e-Transport în SPV și alte informații utile

În vederea declarării transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat și al transporturilor rutiere internaționale de bunuri, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SPV, în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

Autentificarea pe portalul www.anaf.ro se face prin accesarea butonului Autentificare RO e-Factura / RO e-Transport.

După autentificare, se selectează meniul RO e-Transport. Sistemul permite declararea individuală a transporturilor prin aplicația pusă la dispoziție sau utilizarea unei serii de micro servicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface).

Modulul de declarare a transporturilor în Sistemul RO e-Transport permite obținerea codurilor UIT și actualizarea datelor referitoare la identificarea mijlocului de transport.

După accesarea aplicației, utilizatorul va selecta codul de identificare fiscală a contribuabilului pentru care se face declarația de transport.

Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri, precum şi în cazul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, începând cu data declarată pentru începerea transportului.

Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate al acestuia este interzisă.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.