Caută
Close this search box.

Regulile de impozitare ale bacșișului

Regulile de impozitare ale bacșișului au fost aprobate în 2023 de Legea 376/2022 și se aplică doar activității de alimentație publică.
bacșiș

În MOf nr 1.255 din 27 decembrie 2022 a fost publicată Legea 376/2022 pentru modificarea și completarea OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prin care au fost aprobate regulile de impozitare ale bacșișului, începând cu 1 ianuarie 2023.

Bacşişul reprezintă orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către entitățile care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 „Restaurante” și 5630 „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor.”

Noțiunea de “bacșiș” a fost legiferată doar în domeniile în care se desfășoară activitatea de alimentație publică (restaurante și baruri), nefiind obligatoriu în alte domenii unde se practică această formă de recompensare a unor servicii livrate.

Nerespectarea prevederilor Legii 376/2022 reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 4.000 lei.

Procedura de recunoaștere a bacșișului

Înainte de emiterea bonului fiscal, se va înmâna clientului o notă de plată, iar clientul decide valoarea bacșișului, fie sub formă de procent (între 0% şi 15% din valoarea consumaţiei), fie în sumă fixă (orice sumă vrea să acorde ca bacșiș, chiar dacă aceasta este mai mare decât 15% din valoarea consumației).

Ulterior, se emite bonul fiscal în care trebuie menționată, pe lângă bunurile achiziționate, și valoarea bacșișului.

Practic, din moment ce bacşişul trebuie să fie evidenţiat distinct pe acelaşi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate, el trebuie introdus în baza de date a caselor de marcat sub formă de articol, cu denumirea „bacşiş”. În cazul în care un client nu oferă bacșis, această poziție poate să nu mai apară înscrisă pe bonul fiscal.

Dacă clientul solicită o factură pentru bunurile/serviciile achiziționate și s-a achitat o sumă sub formă de bacșiș, atunci se va menționa pe o poziție distinctă în factură și valoarea bacșișului.

Restaurantele și barurile au obligația evidențierii bacşişului pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia (numerar, card etc.). Prin excepție, pentru livrarea produselor la domiciliul clienţilor, entitățile NU au obligaţia de a evidenţia bacşişul pe bonul fiscal.

Este interzis ca entitățile să condiţioneze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacşişului.

Procedura bacșișului din punct de vedere fiscal

Bacşişul nu intră în baza de impozitare a TVA, acesta nefiind asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct și se distribuie integral salariaților, pe baza unei evidențe nominale a acestora. Operatorii economici stabilesc printr-un regulament intern, procedura și modalitatea de distribuire către salariați, a sumelor provenite din încasarea bacșișului.

Din punct de vedere fiscal, restaurantele și barurile nu vor recunoaște la venituri sumele provenite din încasarea bacşişului, iar atunci când aceste sume se distribuie către salariaţi, nu vor fi trecute pe cheltuieli.

Sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați sunt calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de Titlul IV – Cap. X din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nefiindu-le aplicabile prevederile Titlului V – Contribuții sociale obligatorii – din același act normativ. Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal.

Astfel, angajatorii au obligația să țină evidența bacșișurilor și să stabilească sumele ce se cuvin individual, fiecărui salariat.

Bacșișul este încadrat ca sumă cuvenită salariaților, din categoria ”veniturilor din alte surse”, impozabilă doar cu cota de impozit de 10% și fără plata de contribuții sociale.

În plus, legea interzice în mod expres reclasificarea bacșișului în venituri de natură salarială.

Dacă bacșișul este achitat de un alt operator economic, acesta se va înregistra în contabilitate pe seama cheltuielilor de protocol și va avea tratamentul fiscal aferent cheltuielilor de protocol, în limita nivelului de deductibilitate stabilit în Codul fiscal (2% din profitul contabil brut, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol).

Obligații declarative privind bacșișul

Impozitul de 10% reținut din bacșișurile salariaților se achită și se declară până pe data de 25 a lunii următoare, prin declarația 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

În plus, companiile au obligația să declare bacșișurile și în formularul 205 „Declarație privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit”, declarație care se depune de către plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu reținere la sursă, cu excepția veniturilor de natură salarială și asimilate acestora.

Declarația se depune anual, până în ultima zi a lunii februarie din anul următor celui de referință. În acest context, primul termen de depunere a Declarației 205 va fi 29 februarie 2024, în cadrul căreia angajatorul va evidenția pentru fiecare salariat identificat prin CNP venitul încasat, precum și impozitul reținut la sursă aferent venitului.

Modificări ale declarației fiscale 100 în contextul introducerii noțiunii de „bacșiș”

Prin Ordinul nr. 188/10.02.2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, au fost aduse completări cu privire la modalitatea de completare a Declarației 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Astfel la poziția 12 „Impozitul pe veniturile din alte surse” se declară impozitul reţinut la sursă pentru sumele provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi, potrivit OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația 100 se depune lunar în cazul impozitului pe veniturile din alte surse, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare sau ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X“ în căsuța prevăzută în acest scop. Totodată, acesta este și termenul pentru plata impozitului de către angajator.

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit de către ANAF și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Modificări ale declarației fiscale 205

Prin Ordinul 18/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” a fost modificat formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”. Se utilizează pentru declararea pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reținere la sursă, precum și a câștigurilor/pierderilor din investiții, realizate începând cu anul 2022. 

Declarația 205 se completează și se depune anual până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat sau ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X“ în căsuța prevăzută în acest scop. 

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit de către ANAF și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.