Caută
Close this search box.

Reguli referitoare la perioada de preaviz

Regulile referitoare la preaviz trebuie prevăzute în RI și sunt importante atât pentru angajați cât și pentru angajatori.

Regulile referitoare la preaviz se vor prevedea în Regulamentul Intern. Acestea sunt importante atât pentru angajați cât și pentru angajatori, reprezentând o perioadă tampon până la suplinirea angajatului care pleacă din firmă.

Salariatul are dreptul la minim 20 de zile lucrătoare de preaviz când este concediat, indiferent dacă este post de execuție sau conducere. Salariatul va sta în preaviz maxim 20 de zile când își dă demisia, dacă este post de execuție și maxim 45 de zile dacă își dă demisia și are o funcție de conducere. 

Art. 75 din Codul Muncii prevede: “Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.” De la această regulă sunt exceptate persoanele concediate care se află în perioada de probă. Dacă ai angajat în perioada de probă și dorești să îl concediezi, nu mai este nevoie de preaviz și nici de motivare.

Dacă în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2).

”Art. 51. – (2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin Regulamentul Intern.”

Perioada de preaviz la concediere

Nu poți concedia fără preaviz angajatul care nu corespunde profesional pentru locul său de muncă. 

Concedierea fără preaviz are loc doar atunci când angajatul se află în perioada de probă sau la finalul perioadei de probă, fără ca acest termen să fie depășit. Dacă perioada de probă s-a finalizat, se consideră că angajatul corespunde profesional locului de muncă ocupat în firmă. Așadar, la concediere pentru necorespundere profesională, va trebui să fi efectuată evaluarea, notele să arate necorespunderea și să se țină cont de preavizare, lucru obligatoriu, nu opțional.

Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu, conform art. 76 Codul Muncii:

a) motivele care determină concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64.

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

Rămâne valabil faptul că pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Perioada de preaviz la demisie

Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după finalizarea perioadei de preaviz, conform art. 81 din Codul Muncii.

Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Dacă discutăm despre suspendarea contractului individual de muncă, atunci automat și termenul de preaviz se va suspenda.

Contractul individual de muncă va înceta la data la care preavizul expiră sau la data la care angajatorul renunță total sau parțial la acest termen al finalizării preavizului.

Întrebări și răspunsuri practice

1. Când are angajatul dreptul să demisioneze fără preaviz?

Se poate demisiona fără preaviz, dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. La preaviz poate renunța și angajatorul, dacă dorește acest lucru, după ce salariatul și-a dat demisia.

2. Ce se întâmplă dacă angajatorul dorește să trimită decizia de concediere cu preaviz, dar angajatul a intrat în perioadă de incapacitate temporară de muncă?

În perioada de incapacitate temporară de muncă, contractul individual de muncă se suspendă. Automat, nu poți să efectuezi nicio modificare asupra acestuia în această perioadă. Aștepți să se finalizeze perioada de incapacitate temporară de muncă și apoi continui demersurile.

3. Câte ore se lucrează în preaviz?

Programul de lucru nu se reduce în mod automat pentru angajații care se află în perioada de preaviz.

Angajații care se află în perioada de preaviz au dreptul să rămână la locul de muncă cu jumătate de normă, numai dacă la nivel de unitate sau la nivel de sector de activitate există o clauză care reglementează această facilitate salariaților aflați în preaviz. În contractul colectiv de muncă unic la nivel național pentru perioada 2007 – 2010 a existat o astfel de clauză potrivit căreia dacă aveai program de 8h, în perioada de preaviz se lucra doar 4 ore pe zi.

Salariatul care demisionează trebuie să își comunice intențiile angajatorului, acordându-i acestuia un preaviz. Scopul este același ca și în cazul preavizului acordat de angajator salariatului: acela de a permite căutarea unui nou partener pentru contractul individual de muncă respectiv.

4. Se poate efectua concediu de odihnă în perioada de preaviz?

În perioada de preaviz salariații pot efectua concediu de odihnă. Concediul de odihnă nu este o cauză de suspendare a contractului individual de muncă, termenul de preaviz nu se suspendă pe durata concediului de odihnă.

Dacă nu soliciți concediu de odihnă în perioada de preaviz, angajatorul are obligația acordării perioadei de preaviz și la încetarea contractului de muncă, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

5. Ce se întâmplă dacă ești în perioada de preaviz și absentezi nemotivat?

Poți fi convocat la cercetare disciplinară pe motiv de absentare nemotivată de la locul de muncă. Așadar, poți fi concediat disciplinar pentru acest motiv. În perioada de preaviz, angajatorul are nevoie sa fii prezent la locul de muncă. Poți să nu respecți termenul de preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.