Caută
Close this search box.

Regulamentul Intern. Obligație legală și necesitate organizațională

Regulamentul Intern este obligatoriu și trebuie întocmit de către angajator și respectat de către toți angajații.
regulamentul intern iulie

Regulamentul Intern este obligatoriu; un document prin care angajatorul stabilește regulile de desfășurare a activității în unitate, fiind denumit de unii autori și legea disciplinară dintr-o unitate. Întocmirea Regulamentului Intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentanții salariaților fiind doar consultați.

Regulamentul Intern este singurul document prin care angajatorul poate stabili propriile reguli în unitate, cu condiția ca acestea să nu contravină legii.

Regulamentul Intern este obligatoriu în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii, pentru societăți, dar, în egală măsură este și necesar pentru buna desfășurare a activității lucrătorilor în cadrul angajatorilor.

Regulamentul Intern este obligatoriu. Când și cum trebuie întocmit?

Întocmirea Regulamentului Intern nu este doar o respectare formală a unei obligații legale. Prin acest act angajatorul are posibilitatea de a implementa la nivelul unității reguli și politici proprii, bineînțeles, sub rezerva legalității acestora.

Potrivit dispozițiilor articolului 246 din Codul Muncii, angajatorii persoane juridice au obligația de a întocmi Regulamentul Intern în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice.

Angajatorii persoane fizice au obligația de a întocmi Regulamentul Intern în termen de 60 de zile de la data la care au dobândit calitatea de angajator, adică au încheiat primul contract individual de muncă pe baza căruia se stabilesc raporturi juridice de muncă, care impun și o reglementare prin Regulamentul Intern.

Regulamentul Intern este obligatoriu. Lipsa întocmirii acestui act de către angajator constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, care este aplicată de către inspectorii de muncă în temeiul Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii. Aceeași sancțiune este aplicată și în cazul în care angajatorul nu face dovada consultării sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților ori dovada aducerii la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern.

La întocmirea Regulamentului Intern, angajatorul are obligația de a respecta dispozițiile cuprinse în Codul Muncii sau în alte acte normative, precum și, după caz, cele din contractul colectiv de muncă aplicabil. În plus, cu titlu general, toate prevederile Regulamentului Intern trebuie să se circumscrie principiului bunei credințe a participanților la raporturile de muncă și să nu conțină reguli sau obligații ilicite ori imorale.

Astfel, sub aspectul obligativității, acest document trebuie să existe întocmit la nivelul angajatorului, fiind unul dintre documentele a cărui existență este verificată în cazul unui control al inspectorilor ITM.

Regulamentul Intern este obligatoriu în situația microîntreprinderilor  

Odată cu modificările aduse art. 241 Codul Muncii prin O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, nu a mai fost obligatorie existența unui Regulament Intern în cazul societăților care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei – „Regulamentul Intern se întocmește de către angajator, cu excepția microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz”.

Odată cu publicarea Legii nr. 275/2022 în Monitorul Oficial, prevederile menționate anterior nu mai sunt în vigoare, astfel că fișa postului și Regulamentul Intern au devenit obligatorii și în cazul microîntreprinderilor care au până la 9 angajați.

Deși excluderea microîntreprinderilor de la obligația întocmirii unui Regulament Intern a fost justificată pe motive de flexibilizare și adaptare a relațiilor de muncă la realitățile socio-economice, în realitate, această modificare a fost una nefericită, lucru confirmat și de modificarea legislativă actuală.

Deși în perioada 06 mai 2021 – 03 octombrie 2022 nu a fost obligatorie întocmirea Regulamentului Intern pentru microîntreprinderi, se recomanda și atunci să se întocmească un Regulament Intern, din rațiuni ce țin de siguranța și predictibilitatea desfășurării raporturilor de muncă.

Începând cu data de 3 octombrie 2022 Regulamentul Intern este obligatoriu pentru microîntreprinderi.

Concret, microîntreprinderile trebuie să țină din nou pontajul sau condica de prezență, să întocmească fișa postului și Regulamentul Intern.

Necesitatea întocmirii Regulamentului Intern – act obligatioriu

Sub aspectul necesității, trebuie să avem în vedere potențialul pe care îl are acest document. Piața muncii este într-o continuă schimbare, ce are la bază dinamica relațiilor de muncă, schimbările de pe piața de business și necesitatea companiilor de a se adapta la aceste schimbări. Având în vedere faptul că legislația muncii nu reușește să țină în permanență pasul cu noile realități ce influențează relațiile de muncă, în practică apar tot felul de situații a căror rezolvare nu este întotdeauna evidentă sau nu se poate raporta la un text de lege.

Luând exemplul telemuncii – noțiune reglementată legal în anul 2018, prin Legea nr. 81 privind reglementarea activității de telemuncă, constatăm că, în practică, această activitate era de mult timp folosită (în vânzări, servicii suport, IT). În timpul care a trecut până când legiuitorul a reușit să reglementeze o formă de muncă ce exista pe piața muncii, ce era utilizată de către unii dintre angajatori, aceasta își regăsea reglementarea specifică în cadrul Regulamentului Intern al firmei.

Tot sub aspectul necesității, trebuie avut în vedere faptul că, în cuprinsul Regulamentului Intern, angajatorul poate reglementa anumite situații care nu sunt acoperite de legislația muncii.

Exemple de situații care nu sunt acoperite de legislație, dar se pot regăsi în Regulamentul Intern

Un exemplu îl reprezintă concediul sabatic. Acest tip de concediu a început să fie utilizat și în România, concept existent în alte țări de mulți ani. În România, concediul sabatic nu este reglementat legal. Dar totuși sunt companii care sunt de acord și doresc acordarea unui astfel de beneficiu salariaților. Ei bine, reglementări de detaliu privind concediul sabatic – condiții de acordare, durată, drepturi și obligații ale părților pe durata concediului și după finalizarea acestuia, se pot regăsi în cuprinsul Regulamentului Intern.

Nu este mai puțin adevărat faptul că, în anumite situații, chiar legiuitorul oferă posibilitatea angajatorilor de a reglementa anumite proceduri Interne, în lipsa unor texte exprese de lege. Avem în vedere, în special, o procedură de care angajatorii se feresc adeseori, prin care se poate constata necorespunderea profesională a unui angajat. Astfel, potrivit art. 63 alin. (2) Codul Muncii – „Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin Regulamentul Intern”.

Iată așadar un exemplu despre cum legiuitorul a înțeles să lase posibilitatea fiecărui angajator în parte să își reglementeze în mod propriu modalitatea de desfășurare a procedurii de evaluare în vederea stabilirii necorespunderii profesionale a salariatului.

Practic, sub aspectul utilității, Regulamentul Intern poate fi modalitatea de stabilire a unor reguli/ politici/ proceduri aplicabile la nivel de societate atunci când legea nu reglementează anumite aspecte sau prin care se pot institui anumite pârghii, atunci când legea permite acest lucru.

Evident, totul se desfățoară cu respectarea dispozițiilor imperative ale legii – de exemplu, nu poți reglementa suspendarea CIM pe perioada desfășurării cercetării disciplinare în condițiile în care Curtea constituțională a constatat caracterul neconstituțional al unei astfel de prevederi.

Regulamentul Intern – necesar în cadrul oricărei organizații

Iată așadar că, pe lângă obligativitatea unui Regulament Intern, există și o necesitate de a avea un astfel de document cât mai complet și mai actualizat întocmit prin raportare la necesitățile angajatorului.

Astfel, Regulamentul Intern se poate dovedi un instrument eficient, un sprijin pentru angajator dar și pentru angajați, prin care se setează cadrul de desfășurare a relațiilor de muncă la nivel de companie.

Deși Codul Muncii reglementează relațiile dintre angajat și angajator, un Regulament Intern este un act obligatoriu, absolut necesar deoarece conține normele și procedurile ce trebuie respectate în cadrul companiei, unele atât de specifice activității, încât Codul Muncii nu le poate cuprinde. Acestea, la fel ca prevederile din Codul Muncii, trebuie respectate atât de angajați, cât și de angajator.

Regulamentul Intern este obligatoriu, un act care trebuie întocmit de către angajator și respectat de către toți angajații, indiferent de perioada contractuală, fie ei și angajați temporari.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.