Caută
Close this search box.

Regimul PFA în 2024

Regimul PFA în 2024 - tot ce trebuie să știm la început de an în urma modificărilor legislative care afectează PFA.
Regimul PFA

Pentru persoanele fizice autorizate, în ceea ce privește regimul PFA, urmează o creștere a obligațiilor fiscale din 2024, cu toate că rămân o opțiune accesibilă din punct de vedere juridic pentru cei interesați de înființarea rapidă a unei entități, fără a se confrunta cu birocrația extinsă.

Această alegere rămâne viabilă atât pentru cei care doresc să înceapă o activitate nouă, cât și pentru cei care au deja un alt business sau desfășoară o activitate profesională cu normă întreagă.

Începând cu anul 2024, devine imperativ să fie efectuate calcule detaliate utilizând diverse scenarii de venituri. Acest demers vă va permite să evaluați din timp obligațiile fiscale asociate veniturilor estimate și să luați decizii informate privind forma juridică care să ofere avantaje optime pe termen lung.

Regimul PFA 2024 – contribuția la sănătate (CASS) pentru activitățile independente

Recenta reformă fiscală, reflectată în adoptarea Legii nr. 296/2023, introduce modificări semnificative în ceea ce privește contribuția la sănătate (CASS) pentru activitățile independente începând cu anul 2024.

Conform prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, există aceste trei forme de desfășurare a activităților independente: persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II) și întreprindere familială (IF).

Începând cu anul 2024, contribuția la sănătate pentru veniturile provenite din activități independente va suferi modificări semnificative în conformitate cu noile prevederi legislative. Aceasta va fi calculată în funcție de un interval de venit cuprins între 6 și 60 de salarii minime brute, marcând o abordare nouă pentru această categorie de venituri.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din activități independente va fi stabilită pentru fiecare sursă de venit, având ca bază venitul net anual realizat sau norma anuală de venit. Această bază de calcul nu poate depăși 60 de salarii minime brute pe țară la momentul depunerii declarației unice.

În situația în care baza de calcul a CASS este sub nivelul minim de 6 salarii minime brute pe țară la termenul de depunere a declarației unice a PFA/II/IF, contribuabilul va fi obligat să acopere diferența până la acest nivel.

Regimul PFA 2024 – separarea calculului CASS între veniturile din activitatea PFA și celelalte surse de venituri

Începând cu anul 2024, în regimul PFA, se impune o abordare distinctă în calculul contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile provenite din activitatea desfășurată ca persoană fizică autorizată (PFA), separate de celelalte tipuri de venituri, cum ar fi cele din investiții, chirii sau alte surse.

Pentru veniturile din activitatea PFA, CASS va fi calculată independent, într-un mod specific și separat de investiții, chirii sau alte surse.

În ceea ce privește celelalte tipuri de venituri, cum ar fi cele din investiții, chirii sau dividende, se vor aplica reguli distincte pentru determinarea contribuției la asigurările sociale de sănătate. Aceste reguli vor lua în considerare specificul fiecărui tip de venit în stabilirea contribuției la sănătate pentru fiecare sursă de venit în parte.

Prin această separare a calculului CASS între veniturile din activitatea PFA și celelalte surse de venituri, se urmărește o gestionare mai precisă a contribuțiilor sociale, adaptată specificităților fiecărui tip de venit.

Calculul CASS

CASS datorată de către persoanele care obțin venituri din activități independente se calculează prin aplicarea cotei de 10% la baza de calcul reprezentată de venitul net realizat, care nu poate fi mai mică decât plafonul de 6 salarii minime pe economie, adică 19.800 lei (3.300 lei x 6) și nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii minime pe economie, adică 198.000 lei (3.300 lei x 60).

Din aceste calcule rezultă că CASS va fi în sumă minimă de 1.980 lei (19.800 lei x 10%) și maximă de 19.800 lei (198.000 lei x 10%) pe an.

Dacă salariul minim se va modifica față de cei 3.300 lei, calculele se vor actualiza corespunzător în 2024.

Practic, CASS se aplică asupra veniturilor anuale din activități independente începând cu 2024, și nu la plafonul minim de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute, așa cum era în 2023.

Baza de calcul a CASS pentru acești contribuabili nu poate depăși 60 de salarii minime brute pe economie, iar cei cu venituri anuale de 61 sau mai multe salarii minime brute vor plăti CASS la un nivel fix de 60 de salarii minime brute.

Ca element de noutate pentru 2024, pentru titularii de PFA/II/IF care obțin venituri sub 6 salarii minime și se încadrează la excepții, se prevede expres că CASS se calculează la venitul net, oricare ar fi acesta.

Dacă titularul nu se încadrează la excepții, atunci plătește CASS la plafonul de 6 salarii.

Excepțiile sunt următoarele: În cazul veniturilor obținute de PFA sau din profesii liberale mai mici de 6 salarii, nu se datorează CASS la plafonul minim de 6 salarii dacă titularul de PFA/persoană ce obține venituri din profesii liberale (avocat, notar etc.) fie deține calitate de salariat fie obține alte venituri pentru care s-a plătit CASS.

Regimul PFA 2024 – contribuția de asigurări sociale (pensie) CAS

Referitor la contribuția pentru pensii, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale (pensie) – CAS. Plafonul anual pentru această contribuție este de cel puțin 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în funcție de estimările realizate de contribuabili.

Excepții de la plata CAS se aplică pentru anumite categorii de contribuabili, cum ar fi cei asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale sau persoanele care au calitatea de pensionari.

Contribuția de asigurări sociale (CAS) pentru anul 2024 va fi determinată în funcție de venitul net anual realizat sau norma anuală de venit, având drept bază de calcul un interval între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, în funcție de situație.

Dacă un contribuabil se încadrează în plafonul minim, va plăti o contribuție de 25% din venitul ales, iar dacă venitul depășește plafonul maxim, contribuția va fi de 25% aplicată la 24 de salarii minime brute pe țară.

Calcul CAS

Potrivit art. 148 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Așadar, din punct de vedere al CAS, prevederile privind calculul și plafoanele CAS se mențin și în anul 2024, respectiv persoanele fizice care obțin venituri din activități independente sunt obligate să plătească contribuție de asigurări sociale dacă estimează (sau obțin) pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, o reprezintă venitul ales care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, adică 39.600 lei (3.300 lei x 12) sau 24 salarii de bază minime brute pe țară, adică 79.200 lei (3.300 lei x 24).

CAS datorată în 2024 :

– 9.900 lei (39.600 lei x 25%), valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2024, dacă venitul realizat depășește 39.600;

– 19.800 lei (79.200 lei x 25%), valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2024, dacă venitul realizat depășește 79.200.

Plata contribuțiilor trebuie efectuată până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Declarația unică trebuie depusă până la aceeași dată și trebuie să includă veniturile realizate în anul anterior și estimările pentru anul în curs.

Regimul PFA 2024 – modificări aduse de OG 115/2023

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115 din 15 decembrie 2023, au fost aduse modificări semnificative în ceea ce privește deducerea și gestionarea anumitor cheltuieli pentru persoanele ce desfășoară activități independente (regimul PFA, II, IF) și în domeniul profesiilor liberale.

Iată principalele noutăți:

– Sponsorizarea: Cheltuielile cu sponsorizarea nu mai sunt deductibile din impozitul pe venit datorat de PFA/II/IF. Această schimbare în legislație elimină posibilitatea deducerii cheltuielilor cu sponsorizarea din impozitul datorat, având un impact direct asupra beneficiarilor de sponsorizări în ceea ce privește calculul impozitului pe venit.

– Abonamente sala de sport: O altă noutate se referă la abonamentele la sala de sport. Modificarea introdusă de OUG 115/2023 reglementează că abonamentele la sala de sport sunt deductibile doar în limita a 100 de euro/an. Această reglementare introduce o limită diminuată pentru deducerea cheltuielilor legate de abonamentele la sala de sport, având în vedere necesitatea menținerii unui echilibru între beneficiile fiscale și gestionarea resurselor bugetare.

– Casa de marcat: Cheltuielile cu achiziția caselor de marcat nu se mai deduc din impozitul datorat; aceste cheltuieli devin deductibile la calculul venitului impozabil.

Această schimbare implică o ajustare în tratamentul fiscal al cheltuielilor cu achiziția caselor de marcat, direcționând deducerea acestora către calculul venitului impozabil.

– (ne)redirecționarea a 3,5% din impozitul datorat către ONG: Redirecționarea unui procent de 3,5% din impozitul pe venit este abrogată. Eliminarea acestei facilități fiscale poate afecta organizațiile sau cauzele care beneficiau anterior de această formă de implicare a contribuabililor în susținerea activităților non-profit.

– Limitarea recuperării pierderii fiscale: Pierderile fiscale ale PFA/II/IF se recuperează în limita a 70% din venitul net realizat pe o perioadă de maxim 5 ani.

Această reglementare introduce o limitare în timp și valoare pentru recuperarea pierderilor fiscale, având consecințe asupra planificării financiare și fiscale a persoanelor desfășurând activități independente.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.