Caută
Close this search box.

Comentarii Codul Fiscal 2022

Autor: Mariana Darlaiane
ISBN: 978-606-95402-5-1
Nr. Pagini: 608
Format: Digital (pdf.interactiv)
Apariție: Februarie 2022
Editura: Rezon Media Grup

143.00 lei

Descriere

CLICK AICI pentru a vizualiza cuprinsul cărții “Comentarii Codul Fiscal 2022”

Cartea “Comentarii Codul Fiscal 2022” a fost concepută şi structurată astfel încât dvs, să înțelegeți mai bine noile modificări aduse Codului Fiscal, prin includerea a numeroase exemple de care suntem siguri că vă loviți în practica de zi cu zi.

Specialiştii noştri au creat acest material în tandem cu textul Codului Fiscal. Au fost analizate, interpretate şi exemplificate cele mai sensibile zonele ale fiscalității ce prevăd noutăți pentru acest an.

 

În noul Cod Fiscal se remarcă o serie de modificări importante, care afectează considerabil activitatea contribuabililor din România, modificări care vizează în principal următoarele domenii:

Impozit pe profit
 • Se adaugă prevederea conform căreia pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, perioada impozabilă începe de la data înregistrării la organul fiscal central.

 • Dividendele primite din statele membre ale UE de către persoana juridică română/ sediul permanent din România al persoanei juridice străine, de la o filială a sa situată într-un stat membru sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit și în situația în care persoana juridică română/ sediul permanent, respectiv filiala plătesc un alt impozit care substituie impozitul pe profit.

 • Se modifică limita pentru care contribuabilul are dreptul de a deduce ajustările pentru deprecierea creanțelor de la 30% la 50% din valoarea acestora – prevederea intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Impozit pe dividende
 • Termenul de 25 ianuarie a anului următor/ a primei luni a anului fiscal modificat pentru plata impozitului pe dividende se va aplica în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora (anterior se aplica în cazul în care acestea nu erau plătite până la sfârșitul anului în care se aprobau situațiile financiare anuale).

Impozit pe venit
 • Vor putea să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole și veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Opțiunea de a determina venitul net în sistem real este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior.

Taxa pe valoarea adăugată
 • Se introduce scutirea de TVA pentru importurile de bunuri efectuate în România, respectiv livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, de către/către Comisia Europeană sau o agenție ori un organism înființate în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism importă/ achiziționează bunurile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu anumite excepții – prevederea se aplică pentru importurile, livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate începând cu 1 ianuarie 2021.

 

Cuprins “Comentarii Codul Fiscal 2022”

Cât privește structura, lucrarea are 608 de pagini și este împărțită în 7 capitole după cum urmează:

 • CAPITOLUL 1 – Impozitul pe profit

 • CAPITOLUL 2 – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

 • CAPITOLUL 3 – Impozitul pe venit

 • CAPITOLUL 4 – Contribuții sociale obligatorii

 • CAPITOLUL 5 – Taxa pe valoarea adăugată

 • CAPITOLUL 6 – Accize și alte taxe speciale

 • CAPITOLUL 7 – Impozite și taxe locale

 

Produs cadou

Pe coperta cărţii, la final, aveţi tipărite instrucțiunile de acces pentru produsul oferit CADOU sub forma unei arhive on-line: „Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – 2022”.

Pentru accesarea produsului CADOU – click aici.

Informații suplimentare

Format

Digital

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.