Caută
Close this search box.

Obligațiile angajatorilor privind concediul de îngrijitor și alte soluții pentru îngrijirea la domiciliu

Concediul de îngrijitor trebuie acordat de către angajatori, la cererea salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană ce stă în aceeași gospodărie
concediul de îngrijitor

Concediul de îngrijitor, printre alte câteva modificări legislative recente, aduce în prim plan concilierea vieții profesionale cu cea de familie.

Îngrijirea la domiciliu nu este o muncă ușoară, implică timp, cunoștințe și resurse. Este nevoie de mult efort pentru ca persoanele dragi să aibă parte de confortul fizic și psihic binemeritat.

Persoanele apropiate ce își asumă rolul de a îngriji o persoană cu probleme de sănătate, este bine să cunoască faptul că pot beneficia acum, în funcție de situație, de anumite indemnizații, astfel:

– indemnizație de asistent personal,

– indemnizație pentru îngrijitorul informal,

– concediu de îngrijitor pentru persoane grav bolnave și de concediu pentru îngrijirea bolnavului de cancer.

Concediul de îngrijitor pentru persoanele grav bolnave

Reamintim faptul că în Monitorul Oficial (Partea I) nr.1013 din data de 19 octombrie 2022 a fost publicată Legea 283 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Actul normativ, care a intrat în vigoare în 22 octombrie, introduce în conținutul Codului muncii noi tipuri de concedii pentru salariați. Acestea reprezintă o noutate și au fost introduse ca urmare a unor directive europene, care au ca scop concilierea vieții profesionale cu cea de familie.

Concediul de îngrijitor trebuie acordat de către angajatori, la cererea salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană ce stă în aceeași gospodărie cu aceștia, cu probleme grave de sănătate. Sunt considerate rude fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul ori soția unui salariat.

Concediul de îngrijitor nu afectează perioada de concediu de odihnă, iar prin regulamentul intern sau prin contractul colectiv de muncă se poate stabili o durată mai mare decât cea prevăzută de lege de 5 zile.

Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.

Potrivit art.60 din Codul Muncii, actualizat cu Legea nr.283/2022, concedierea salariaților nu poate fi dispusă pe durata efectuării concediului de îngrijitor.

Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Problemele medicale grave, precum şi condiţiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii.

Neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Orice refuz al solicitării concediului de îngrijitor trebuie motivat, în scris, de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Soluția asistentului personal

Este o măsură foarte utilă, fiind destinată îngrijirii unei persoane cu handicap, indiferent de vârsta acesteia. Mai exact, după cum este definit de Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistent personal al persoanei cu handicap grav este “persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap”.

Potrivit legii, părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.

Indemnizația lunară are valoarea egală cu cea a salariului net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

GRADAȚIILE asistentului personal în anul 2023 angajat cu contract de muncă prin Primărie sau DGASPC, în raport cu vechimea acestuia, structurate în clase de salarizare, sunt:

Gradația 0 – de la 0 la 3 ani – 3.000 lei brut și 1.898 lei net;

Gradația 1 – de la 3 la 5 ani – 3.000 lei brut și 1.898 lei net;

Gradația 2 – de la 5 la 10 ani – 3.005 lei brut și 1.899 lei net;

Gradația 3 – de la 10 la 15 ani – 3.155 lei brut și 1.990 lei net;

Gradația 4 – de la 15 la 20 de ani – 3.253 lei brut și 2.036 lei net;

Gradația 5 – peste 20 de ani – 3.316 lei brut și 2.084 lei net.

Soluția pentru persoane vârstnice: îngrijitorul informal

Conceptul de „îngrijitor informal” desemnează o persoană care are grijă de un vârstnic și care poate primi o indemnizație de la stat pentru această activitate. Deși sunt similarități în anumite aspecte cu asistenții personali, deja reglementați de legislația în vigoare, îngrijitorii personali nu trebuie confundați cu aceștia, existând o serie de diferențe importante între cele două tipuri de activități (îngrijitorul informal vizează în primul rând categoria persoanelor vârstnice, iar asistentul personal oferă sprijin persoanelor cu handicap).

Indemnizația de stat pentru îngrijitorii informali a fost introdusă recent, prin Legea 355/2022.

Îngrijitorul informal nu necesită o calificare anume, ci trebuie doar să aibă grijă de persoanele vârstnice din familie (și nu numai) și are posibilitatea de a lucra cu normă parțială și să primească o indemnizație.

Concediul pentru îngrijirea bolnavilor de cancer

O soluție legislativă apărută în 2022 pentru îngrijirea unei persoane o reprezintă concediul medical pentru îngrijirea bolnavilor de cancer.

Conform prevederilor legii 24/2022, “beneficiază de concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist”.

Durata maximă a concediului pentru îngrijirea bolnavilor de cancer este, potrivit legii, de 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

Apoi, cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de 85% din baza de calcul, adică media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, și este suportată integral din bugetul de stat.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.