Caută
Close this search box.

Noutăți legate de dividende în 2023

Ca modificări legislative pentru dividende în 2023 avem: creșterea impozitului de la 5% la 8% și modificarea plafoanelor pentru CASS.

Începutul de an vine cu o “noutate” neaşteptată, aceea cu privire la majorarea impozitului pe dividende în 2023 de la 5% la 8%.

dividende în 2023
20222023
Dividende brute = 100.000 leiDividende brute = 100.000 lei
Impozit = 5 % x 100.000 lei = 5.000 leiImpozit = 8 % x 100.000 lei = 8.000 lei
Dividende nete = 95.000 leiDividende nete = 92.000 lei

Astfel, veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv, se impun cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final (față de cota de 5% valabilă până la 31.12.2022).

Cota de 8% se aplică începând cu veniturile din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023, indiferent de anul din care provine profitul.

Conform Legii 370/2022, ȋn cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.

Dividendele reprezintă o parte din profitul realizat de o companie care este distribuit asociaților la o dată stabilită de către Adunarea Generală a Asociaților, după ce este aprobată situația financiară a societății.

În funcție de momentul ȋn care se acordă, dividendele ele pot fi:

– dividende interimare sau dividende ȋn avans: se acordă pe baza situației financiare interimare, ȋnainte de realizarea situației financiare anuale;

– dividende acordate ȋn mod normal, după realizarea situației financiare anuale.

Dividendele interimare în 2023

Dividendele interimare se stabilesc în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor, după caz.

Astfel, asociații/acționarii unei societăți pot opta să repartizeze trimestrial profitul drept dividende, în cursul exerciţiului financiar.

Suma astfel repartizată nu trebuie să depășească profitul contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale.

Societățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare formate din bilanț și cont de profit și pierdere!

Pentru întocmirea situaţiilor financiare interimare, societățile vor efectua inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform OMFP 2.861/2009, iar rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se vor înregistra în contabilitate.

Termenul de depunere al situațiilor financiare interimare este de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, adică 30 de zile de la data AGA!

Impozitul pe dividende trebuie reținut la momentul plății acestora, chiar dacă dividendele sunt dividende interimare.

Există şi cȃteva aspecte de care ne lovim atunci cȃnd avem repartizare de dividende interimare: pentru că vorbim despre dividene interimare care vizează profitul la data N este posibil ca la o dată ulterioară/trimestru ulterior societatea să nu mai fie ȋn situația de a repartiza dividende, adică să fie ȋn pierdere. În acest caz avem de-a face cu procedura de regularizare a dividendelor.

Regularizarea de dividende în 2023

Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie de către acţionari/asociaţi în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile care se impun în acest scop.

Dacă asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende în 2023, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Altfel, asociaţii sau acţionarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din OG 13/2011, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.

Procedura de restituire dividende interimare

Dacă din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului a acestora rezultă sume de restituit de la bugetul de stat, societatea poate solicita restituirea acestora.

Dacă societatea constată că sumele distribuite au fost mai mari decât dividendele datorate, aceasta corectează debitele reprezentând impozitul pe dividende declarate la organul fiscal prin depunerea unei declarații rectificative în care se evidențiază suma reprezentând impozit pe dividende rezultată ca fiind plătită în plus ca urmare a regularizării anuale a dividendelor, după restituirea de către asociați/acționari a dividendelor.

După depunerea declarației rectificative, societatea va depune la organul fiscal o Declarație de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende, dar numai după restituirea de către asociați/acționari a dividendelor distribuite în plus.

Cererea de restituire se poate depune până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

Dacă societatea are obligații fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, suma rezultată după regularizarea anuală a dividendelor se restituie numai după efectuarea compensării.

Dacă suma de restituit societății este mai mică decât obligațiile fiscale restante ale acesteia, compensarea se efectuează până la concurența acestei sume. Dacă suma de restituit soietății este mai mare decât suma reprezentând obligații fiscale restante ale acesteia, compensarea se efectuează până la concurența acestor obligații, diferența rezultată restituindu-se acestuia.

Contribuția la sănătate pentru dividende în 2023

Contribuția la sănătate aferentă veniturilor obținute de persoane fizice, inclusiv dividende în 2023, se modifică ȋn sensul că ȋn loc de plafonarea la 12 salarii minime vom avea 3 plafoane:

a) 6 salarii minime brute, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute;

Aceasta este o nouă categorie de contribuabili care va datora CASS ȋn 2023!

b) nivelul de 12 salarii minime brute, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute.

Contribuabilii aflați ȋn această situație vor datora CASS dublă față de anul 2022, deoarece baza de calcul a CASS nu se mai raportează la 12 salarii minime ci la 24 de salarii minime.

Exemple privind dividendele în 2023

Salariul minim 2022 = 2.550 lei

Salariul minim 2023 = 3.000 lei

Dividende brute distribuite ȋn sumă de 10.000 ron

20222023
Impozit = 5% x 10.000 lei = 500 leiImpozit = 8% x 10.000 lei = 800 lei
CASS: nu se datorează, nu se depăşeşte plafonul de 12 salarii minime: 12 x 2.550 lei = 30.600 leiCASS: nu se datorează, nu se depăşeşte plafonul de 12 salarii minime: 6 x 3.000 lei = 18.000 lei

Dividende brute distribuite ȋn sumă de 25.000 lei

20222023
Impozit = 5% x 25.000 lei = 1.250 leiImpozit = 8% x 25.000 lei = 2.000 lei
CASS Dividende nete = 25.000 lei – 1.250 lei = 23.750 lei Suma dividendelor nete este mai mică de 30.600 lei – nu se datorează CASSCASS Dividende nete = 25.000 lei – 2.000 lei = 23.000 lei Suma dividendelor nete este cuprinsă ȋn intervalul 6-12 salarii minime brute (18.000 ron/36.000 ron), deci se datorează CASS CASS = 10% x 6 x 3.000 ron =1.800 lei

Dividende brute distribuite ȋn sumă de 50.000 lei

20222023
Impozit = 5% x 50.000 lei = 2.500 leiImpozit = 8% x 50.000 lei = 4.000 lei
CASS Dividende nete = 50.000 lei – 2.500 lei = 47.500 lei Suma dividendelor nete este mai mare de 30.600 lei – se datorează CASS CASS = 10% x 12 x 2.550 lei = 3.060 ronCASS Dividende nete = 50.000 lei – 4.000 lei = 46.000 lei Suma dividendelor nete este cuprinsă ȋn intervalul 12-24 salarii minime brute (36.000 ron/72.000 ron), deci se datorează CASS CASS = 10% x 12 x 3.000 ron = 3.600 lei

Dividende brute distribuite ȋn sumă de 100.000 lei

20222023
Impozit = 5% x 100.000 lei = 5.000 leiImpozit = 8% x 100.000 lei = 8.000 lei
CASS Dividende nete = 100.000 lei – 5.000 lei = 95.000 lei Suma dividendelor nete este mai mare de 30.600 lei – se datorează CASS CASS = 10% x 12 x 2.550 lei = 3.060 ronCASS Dividende nete = 100.000 lei – 8.000 lei = 92.000 lei Suma dividendelor nete este peste plafonul de 24 salarii minime brute (peste 72.000 ron), deci se datorează CASS CASS = 10% x 24 x 3.000 ron = 7.200 lei
Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.