Caută
Close this search box.

Nomenclatura Combinată va fi actualizată începând cu 2024

Nomenclatura Combinată joacă un rol esențial, facilitând identificarea corectă a mărfurilor și aplicarea corectă a regulilor fiscale.
Nomenclatura Combinată

Nomenclatura Combinată (NC) o folosim în următoarele subdomenii ale fiscalității

Taxe vamale: Nomenclatura Combinată (NC) atribuie fiecărui produs un cod numeric specific, facilitând astfel determinarea tarifelor vamale aplicabile. Acest lucru ajută autoritățile vamale să calculeze cu exactitate taxele datorate pentru fiecare import sau export.

Accize: În ceea ce privește accizele, Nomenclatura Combinată (NC) contribuie la stabilirea nivelului de impozitare pentru produsele supuse acestor taxe speciale, cum ar fi alcoolul, tutunul și combustibilul.

TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată): Nomenclatura Combinată (NC) este esențială și în domeniul TVA, ajutând la identificarea cotelor de TVA care trebuie aplicate pentru diferite categorii de mărfuri.

Intrastat: Pentru raportarea statistică a comerțului intra-comunitar, Nomenclatura Combinată (NC) este utilizată pentru a identifica mărfurile care sunt transferate între statele membre ale UE.

SAF-T (Standard Audit File for Tax): Nomenclatura Combinată (NC) contribuie la standardizarea rapoartelor electronice de audit fiscal, asigurând coerența în procesul de colectare a datelor fiscale.

e-Factura și e-Transport: În mediul electronic, Nomenclatura Combinată (NC) joacă un rol esențial în facturarea și gestionarea transportului, facilitând identificarea corectă a mărfurilor și aplicarea corectă a regulilor fiscale în documentele electronice.

Nomenclatura Combinată de clasificare și codificare a mărfurilor

Nomenclatura Combinată este o nomenclatură a mărfurilor care conține coduri formate din opt cifre. Nomenclatura Combinată este utilizată la nivelul Uniunii Europene pentru comerțul exterior în cadrul Politicii Comerciale Comune, în special în Tariful Vamal Comun, statisticile Eurostat și oficiile naționale de statistică. Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată presupune stabilirea subpozițiilor la nivel de maximum 8 cifre.

Nomenclatura Combinată (NC) a UE se bazează pe Sistemul Armonizat (HS), dar are un nivel de detaliere de 8 cifre și se actualizează anual. Suplimentar pot fi introduse detalieri pentru a reflecta aplicarea unor măsuri specifice. Autoritățile vamale naționale utilizează NC din Tariful vamal comun al UE pentru procesarea declarațiilor vamale referitoare la importuri. NC8 este acronimul de la Nomenclatorul Combinat (The Combined Nomenclature) versiunea 8 şi un cod NC8 este un simbol numeric specific unei anumite clase de produse sau servicii.

Nomenclatorul Combinat (NC) este un instrument de clasificare a mărfurilor, creat pentru a îndeplini cerințele atât ale Tarifului Vamal Comun cât și ale statisticilor de comerț exterior ale UE. Nomenclatorul Combinat este, de asemenea, utilizat în statisticile comerciale intra-UE. Este o dezvoltare ulterioară (cu subdiviziuni speciale specifice UE) a nomenclaturii Sistemului Armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor. Aceasta este o listă sistematică de mărfuri aplicată de majoritatea națiunilor comerciale (și folosită și pentru negocierile comerciale internaționale).

Nomenclatura combinată este structurată pe Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor. Nomenclatura combinată este prezentată în Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2022/1998 al Comisiei din 20 septembrie 2022 de modificare a Anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, cu completările și modificările ulterioare.

​​Cum funcționează Nomenclatura Combinată?

​Fiecare subdiviziune a nomenclaturii este cunoscută sub denumirea de „cod NC”. Are un cod numeric de 8 cifre, urmat de o descriere și de un nivel al taxei. După caz, aceasta poate conține o unitate suplimentară.

​Subpozițiile NC, care sunt menționate în declarațiile de import și export, determină:

– ce rată a taxei vamale se aplică unei anumite mărfi,

– modul în care sunt tratate mărfurile în statistici și reglementări.

​​Ce se regăsește în nomenclatură?

– dispoziții preliminare (reguli generale de clasificare, norme referitoare la îndatoriri sau nomenclaturi etc.)

– descrierea mărfurilor

– note suplimentare de secțiune/capitol și note de subsol referitoare la subdiviziunile NC

– nivelurile taxelor convenționale – angajamentele tarifare ale UE în cadrul OMC și unele taxe autonome ale UE

– unități suplimentare

– un set de anexe tarifare (agricultură, chimie etc.) și un sistem special de codificare (capitolele 98 și 99).

Nomenclatorul este actualizat anual și publicat în Jurnalul Oficial al UE. Pentru ajutor, se utilizează notele explicative la Nomenclatura combinată, care oferă explicații detaliate pentru fiecare categorie de produse.

Notele explicative nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Nomenclatura TARIC

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura TARIC (Tariful Integrat al Comunităților Europene) presupune stabilirea subpozițiilor la nivel de maximum 10 cifre. Nomenclatura TARIC este structurată pe Nomenclatura combinată.

Tabelul drepturilor inclus în Nomenclatura combinată este structurat pe 99 capitole (identificate printr-un cod numeric de două cifre) grupate în 21 secțiuni. Fiecare capitol conține poziții tarifare (identificate printr-un cod numeric de patru cifre). Fiecare poziție tarifară poate să conțină subpoziții tarifare de diferite niveluri de subordonare, identificate printr-un cod numeric de maximum opt cifre. Nivelurile de subordonare sunt indicate prin liniuțe de subordonare amplasate înaintea textului ce indică denumirea mărfii. Subpozițiile aflate pe același nivel de subordonare au același număr de liniuțe de subordonare amplasate înaintea textului ce indică denumirea mărfii. În cazul Nomenclaturii TARIC, subpozițiile tarifare pot fi identificate prin coduri numerice de maximum 10 cifre.

Încadrarea tarifară a mărfurilor se face conform Regulilor Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Regulile Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate sunt prezentate în Partea I- secțiunea I din Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2020/1577 al Comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a Anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun.

Structura Nomenclaturii Combinate

Nomenclatura Combinată conține 21 de secțiuni numerotate cu cifre romane. Aceste secțiuni sunt împărțite în 99 de capitole. De exemplu Secțiunea XI Materiale textile și articole realizate din acestea, Cap. 61 aparține Secțiunii XI și include Îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, tricotate și croșetate. De asemenea, secțiunile Nomenclaturii Combinate joacă un rol important în reglementarea pieței mărfurilor și în sistemul restituirilor sumelor aferente exportului de mărfuri.

Primele opt cifre ale nomenclaturii TARIC (Tariful vamal integrat al Comunităților Europene) sunt identice cu cele ale Nomenclaturii Combinate existând astfel o codificare uniformă în scopuri vamale și statistice. Totuși, nomenclatura TARIC este subdivizată prin cea de-a 9-a cifră în subpoziții tarifare.

Componența unui cod este următoarea:

– prima și a 2-a cifră: capitolul din nomenclatura Sistemului Armonizat;

– a 3-a și a 4-a cifră: poziția din Sistemul Armonizat;

– a 5-a și a 6-a cifră: subpoziția din Sistemul Armonizat;

– a 7-a și a 8-a cifră: subpoziția din Nomenclatura Combinată;

– a 9-a și a 10-a cifră: subpoziția TARIC pentru măsuri comunitare;

– a 11-a: diviziune pentru măsuri naționale.

Dacă o poziție sau o subpoziție a Sistemului Armonizat nu este subdivizată în scopuri comunitare, a 7-a și a 8-a cifră vor fi „00”.

Actualizarea NC de la 01 ianuarie 2024

Nomenclatura combinată (NC) a UE se actualizează la data de 1 ianuarie 2024, conform unui regulament european recent oficializat în 31 octombrie 2023. Deoarece NC stă la baza mai multor operațiuni fiscale, firmele ar trebui să analizeze dacă sunt efecte pentru activitatea lor.

Ne referim la Regulamentul european 2.364/2023, care se aplică din 1 ianuarie 2024, după ce a apărut în Jurnalul Oficial al UE.

Actul normativ vine cu actualizări la forma actuală a NC și are aplicabilitate directă în toate statele membre ale UE, deci inclusiv în România.

Modificarea NC este necesară pentru a pune în aplicare reducerea treptată a taxelor vamale pentru produsele care fac obiectul acordului sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI), impusă prin Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului.

Cu efect de la 1 ianuarie 2024, anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 va trebui înlocuită cu o versiune completă și actualizată a NC, însoțită de ratele autonome și convenționale ale taxelor vamale rezultate în urma măsurilor adoptate de Consiliu sau de Comisie.

Începând cu 1 ianuarie 2024, vor fi utilizate codurile tarifare noi sau cele modificate. În consecință, ar trebui analizat în ce măsură declarațiile vamale și autorizațiile deținute (de exemplu, regimuri vamale speciale, accize), declarațiile Intrastat sunt influențate de NC 2024.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.