Caută
Close this search box.

Învățământul dual. Avantajele companiilor care aleg noua metodă de recrutare

Lipsa specialiștilor în piața forței de muncă determină companiile să se implice în sistemul educațional creând școli profesionale în sistem dual.
Învățământul dual

Aproape de fiecare dată, la baza dezvoltării oricărui domeniu stă educația oamenilor care lucrează în acel segment. Experiența profesională este și ea extrem de apreciată de întreprinderi și, prin urmare, lipsa unei astfel de experiențe constituie un obstacol major pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Majoritatea tinerilor care ies de pe băncile școlilor sunt prinși într-un cerc vicios pentru că nu își pot găsi un prim loc de muncă din cauza lipsei experienței profesionale. Și tocmai aici intervine învățământul dual.

S-a demonstrat că programele de ucenicie au un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și reprezintă unul dintre motivele principale pentru nivelurile scăzute ale șomajului în rândul tinerilor în unele țări europene.

Bazele învățământului dual

Mediul de business spune răspicat că de ani de zile recrutarea merge greu, că există un decalaj între necesarul lor de forţă de muncă şi ce iese de pe băncile şcolilor. În acelaşi timp, România este în fruntea clasamentului UE după rata tinerilor NEETs, adică cei care nu sunt nici în şcoală, nici integraţi în câmpul muncii, iar şomajul în rândul tinerilor se menţine de peste 20%.

Înainte de Revoluție, școlile profesionale formau anual aproximativ 200.000 de elevi. Acestea erau înființate pe lângă întreprinderi în care tinerii își făceau practica și unde, la terminarea studiilor, se angajau. După 1989, închiderea acestor întreprinderi a dus automat și la dispariția acestor școli, de aici și perpetua criză a forței de muncă și exodul românilor în afara granițelor pentru a-și face un rost. Pe de altă parte, mirajul unei cariere de succes conferit de accesul din ce în ce mai facil în învățământul universitar, combinat cu concentrarea industriei naționale în zone geografice restrânse, a condus la pierderea interesului public față de meserii și, în principal, față de conceptul de “meseriaș”.

Prin urmare, lipsa specialiștilor creată în piața forței de muncă, dar și un slab interes al tinerilor față de școlile profesionale determină companiile să se implice în sistemul educațional creând școli profesionale în sistem dual, unde există posibilitatea de a-și crește viitorii angajați după propriile preferințe.

Astfel, învăţământul profesional şi cel dual ar putea fi un colac de salvare pentru piaţa muncii şi pentru elevi deopotrivă.

Ce reprezintă învățământul dual?

Este o formă a învățământului profesional și tehnic cu durata de trei ani, organizat la inițiativa companiilor interesate să formeze elevi în domeniile lor de activitate. Învăţământul dual a început să fie o practică din ce în ce mai răspândită în rândul companiilor.

Formarea profesională în sistem dual presupune combinația ideală dintre partea teoretică de cunoștințe de specialitate asimilate în cadrul școlii și aprofundarea și punerea în practică a acestora în cadrul companiei. Această formare profesională oferă avantaje companiilor, deoarece absolvenții dau dovadă de competențe practice și de specialitate, de un mod lucru responsabil și proactiv. Specialiștii, astfel formați, vor cunoaște foarte bine procesele de producție și se vor implica ușor în diverse arii ale companiei.

Sistemul de învățământ este denumit “dual” deoarece combină ucenicia într-o companie cu învățământul profesional într-o școală profesională / un liceu tehnologic. Această formă de organizare a învățământului profesional și tehnic are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev-părinte/tutore și unitatea de învățământ.

Cui se adresează învățământul dual?

Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a cu vârsta de până la 26 de ani, are o durată de cel puţin trei ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic: în primul an, pregătirea practică reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului, în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice, iar în anul al treilea aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.

Instituția educațională asigură formarea teoretică tehnică (1-2 zile de studiu pe săptămână), iar angajatorul oferă resursele umane și financiare (inclusiv bursa) pentru a organiza formarea practică la locul de muncă (3-4 zile pe săptămână).

Formarea profesională în sistem dual reprezintă pentru toate specializările un ciclu școlar de trei ani. În acești trei ani se parcurge atât o mare parte din curriculum de cultură generală, necesară unui absolvent de ciclu liceal să se înscrie la bacalaureat, cât și partea de pregătire profesională, necesară pentru absolvirea examenului de certificare a competențelor profesionale.

După cei trei ani de învățământ dual, elevii se pot angaja în domeniul în care au absolvit formarea în sistem dual sau pot continua studiile liceale în sistem de zi sau seral și după terminarea acestora se pot înscrie pentru susținerea bacalaureatului.

Ce costuri presupune această formă de recrutare pentru companie?

Costurile brute necesare formării profesionale diferă foarte mult în funcție de branșă (comerț sau tehnic), de mărimea companiei și de numărul de elevi, cât și de organizarea propriului atelier-școală pentru elevi.

Costurile principale cuantificate pentru formarea profesională în sistem dual sunt:

– bursă profesională pe parcursul celor trei ani;

– diverse beneficii sociale (transport, masă, cazare, etc.);

– echipament de lucru;

– medicina muncii;

– diverse asigurări;

– costuri cu personalul de formare (tutori și mentori) și cu personalul administrativ al programului de formare (coordonatorul programului);

– costuri privind materialul de studiu (manuale, cărți de specialitate, software-uri educaționale, material didactic și de lucru etc.);

– alte costuri (evenimente, cursuri, excursii, etc.).

Costurile pot fi și mai mari, de exemplu, pentru meseriile tehnice, mai ales atunci când compania dorește să înființeze un atelier pentru formarea profesională, care trebuie dotat și întreținut pentru toate generațiile.

Care sunt beneficiile învățământului dual pentru companiile care aleg această formă de recrutare?

Beneficiile aduse de învățământul profesional dual sunt vizibile atât pe parcursul formării, însă mai mult după finalizarea ei, atunci când cei formați profesional devin angajați. Pe parcursul formării, se pot cuantifica timpul și productivitatea elevilor, mai ales în anul trei de formare profesională, când ei ajung să fie în companie până la 75% din timpul formării. Multe companii din domeniul tehnic trimit atunci elevii în fabrică, ei contribuind astfel la productivitate.

Cele mai importante beneficii sunt însă cele mai puțin cuantificabile și vizibile. Ele apar mai ales după terminarea formării și sunt pe termen lung.

Astfel, prin formarea profesională se aduce o plus-valoare prin:

– Access la cadre calificate. Lipsa personalului înalt calificat în domenii specifice poate fi soluționată prin pregătirea acestuia în cadrul întreprinderii, în parteneriat cu instituția de învățământ profesional tehnic de profil. Specialiștii astfel pregătiți vor deține nu doar cunoștințe teoretice, acumulate la instituția de învățământ, dar și competențe practice, obținute în cadrul întreprinderii, în procesul de lucru la utilajele și echipamente moderne, puse la dispoziție de aceasta, sub supravegherea maiștrilor-instructori;

– Loialitate față de întreprindere, fluctuație scăzută a personalului. În perioada de ucenicie, nu doar se va vedea dacă ucenicul este potrivit pentru funcția propusă și are o motivație înaltă, dar se va putea crea această motivație. În contact direct cu angajații, ucenicul va putea absorbi valorile întreprinderii, se va integra în cultura ei corporativă și, la finalul programului, compania va avea parte de un nou angajat loial și motivat. Angajații tineri după absolvirea programului de învățământ dual, sunt mai loiali întreprinderii, datorită creditului de încredere și suportului oferit de întreprindere în perioada studiilor. Chiar dacă sunt liberi să aleagă a lucra la o altă întreprindere după absolvire, tinerii mai degrabă vor decide să se angajeze la întreprinderea pe care o cunosc și unde au devenit parte a echipei;

– Reducerea costurilor de recrutare și integrare a angajaților calificați. Se economisesc costurile de recrutare, cele de învățare a noilor angajați, deficitele de producție ale noilor angajați, cât și cheltuielile rezultate din angajarea de oameni nepotriviți.Recrutarea angajaților calificați este un proces costisitor și cu efect incert. În schimb,formarea tinerilor specialiști prin sistem dual oferă companiei un grad de siguranță șireduce costurile de recrutare, fiind evitat riscul de a angaja un candidat nepotrivit din exterior.Odată ce ucenicii termină învățământul dual, se pot angaja aceia care au avut cea maiînaltă performanță;

– Creșterea productivității. Absolvenții, cunoscând foarte bine compania în cei trei ani, devin imediat productivi ca angajați, nu mai implică alte costuri și pot contribui la o eficientizare a resurselor. Pentru că ei cunosc foarte bine procesele și producția, există un risc mai mic de producere a erorilor. De asemenea, întrucât ei stăpânesc foarte bine mașinile și aparatele, le pot utiliza la potențial maxim și pot evita blocarea acestora din cauza unor greșeli de operare. Astfel, ei contribuie per total la o mai mare productivitate;

– Angajați cu pregătire flexibilă ce se pot adapta pe mai multe posturi din cadrul companiei. Formarea în învățământul profesional dual reprezintă un avantaj pentru companie și pentru faptul că elevii, pe parcursul formării profesionale, trec prin mai multe departamente și au posibilitatea de a cunoaște procese în complexitatea lor. Astfel, după angajare, aceștia devin flexibili și pot lucra chiar pe mai multe posturi, pot identifica și rezolva mai repede posibile erori. Ei pot gândi sistemic și pot găsi sinergii (coordonare ori asociere de mai multe acțiuni în vederea obținerii unui rezultat comun cu economie de mijloace) în procesele desfășurate;

– Recuperarea investițiilor în învățământul dual. Comapania suportă cheltuielile inițiale pentru pregătirea ucenicilor, însă acestea se răscumpără pemăsura obținerii unor cadre înalt calificate, motivate și loiale. În plus, chiar și în perioada destudii, ucenicii pot avea un randament pozitiv.În dependență de specificul meseriei/specialității, costurile pentru instruirea ucenicilor pot fi compensate prin veniturile generate în urma activității acestora în cadrul întreprinderii;

– O imagine bună prin implicarea în societate și educație. Experiența Germaniei, Austriei și Elveției arată că întreprinderile implicate în formareaprofesională duală se bucură de o imagine pozitivă și respect în societate. Implementareaprogramelor de învățământ dual este percepută de societate ca și dovadă a responsabilitățiisociale înalte datorită suportului oferit tinerilor;

– Concurență sănătoasă în cadrul întreprinderii. Tinerii sunt cei care aduc un impuls nou întreprinderii. Ei sunt mai prietenoși cu tehnologiileși mijloacele moderne de informare, mai proactivi și vin cu idei și abordări noi de automatizarea proceselor, de îmbunătățire a calității, inovare etc. Între timp, angajații cu experiență tind sățină pasul pentru a nu pierde competiția pentru locurile de muncă.

Beneficiile formării profesionale sunt greu cuantificabile, dar analizând raportul dintre avantajele și costurile pe care le presupune implicarea din partea companiilor în învățământul profesional, balanța înclină categoric către avantaje. Pentru o companie este profitabil să își formeze proprii angajați, cu atât mai mult cu cât aceștia sunt exact la începutul carierei lor profesionale.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.