Caută
Close this search box.

Indicatorii de performanță în analiza situației unei companii

Urmărind indicatorii de performanță financiari putem anticipa creșterea viitoare a afacerii și puteam direcționa relațiile cu partenerii.
Indicatorii de performanță

Dacă urmărim indicatorii de performanță financiari vom anticipa creșterea viitoare a afacerii și vom putea direcționa relațiile cu partenerii, băncile, investitorii, furnizorii și clienții.

Analizarea situației unei companii la final de lună poate implica evaluarea mai multor aspecte-cheie, precum performanța financiară, stocurile, vânzările, cheltuielile și indicatorii de performanță operațională.

Iată câțiva pași esențiali pe care îi puteți urma!

În prima fază se poate porni de la evaluarea veniturilor și cheltuielilor din luna analizată.

Revizuirea veniturilor și cheltuielilor companiei pentru luna respectivă poate fi de un real ajutor.

Este necesară analizarea veniturilor, dacă acestea au fost în conformitate cu așteptările și cum s-au comparat cu luna anterioară sau aceeași lună din anul precedent. De asemenea se recomandă examinarea cheltuielilor și comparația cu sumele din bugetul și lunile anterioare pentru identificarea eventualelor abateri sau tendințe.

Analizarea veniturilor și cheltuielilor unei companii la final de lună implică evaluarea detaliată a datelor financiare disponibile.

Atunci când calculăm indicatorii de performanță, cum ar fi marja brută, marja de profit, rata de rentabilitate a capitalului investit, rata de rentabilitate a activelor și rata de rentabilitate a vânzărilor, putem descoperi o perspectivă mai amplă asupra performanței financiare a companiei, identificând rapid punctele forte și punctele slabe.

Iată câțiva indicatori cheie și semnificația acestora din punct de vedere financiar!

Indicatorii de performanță

1. Necesarul de fond de rulment

Necesarul de fond de rulment (NFR) măsoară resursele financiare necesare pentru a acoperi decalajul dintre plățile efectuate și plățile încasate și arată cantitatea de resurse financiare de care are nevoie compania pentru a-și asigura ciclul de producție și rambursarea atât a datoriilor, cât și cheltuielile operaționale viitoare.

Ca indicator cheie, NFR reflectă evaluarea în timp real a situației numerarului companiei, indicând în ce măsură compania va putea face față (sau nu) unui eveniment neprevăzut, cum ar fi plata cu întârziere sau neplata.

Necesarul net de fond de rulment = stocuri + creanțe – conturi furnizori

Interpretare:

– un NFR negativ (mai mic de 1) semnalează că fondurile cheltuite cu derularea operațiunilor companiei depășesc încasările din activități comerciale.

– un NFR pozitiv (între 1,5 și 2) este un semn că întreprinderea nu trebuie să consume din resursele sale pe termen lung ca să își satisfacă nevoile pe termen scurt.

2. Rata datoriei

Rata datoriei este proporția din activele finanțate din datorie ale unei companii. Această rată măsoară gradul de îndatorare al companiei.

Dacă cumpărarea unui anumit utilaj este esențială pentru dezvoltarea afacerii, puteți alege să finanțați.

Rata datoriei = total datorii / total active

Interpretare: Rata datoriei, exprimată în procente, este raportul între totalul datoriei și totalul activelor. O rată a datoriei mai mare de 100% semnalează faptul că o companie are mai multe datorii decât active, în timp ce o rată a datoriei mai mică de 100% indică faptul că o companie are mai multe active decât datorii.

3. Pragul de rentabilitate

Pragul de rentabilitate este un indicator de o importanță fundamentală, deoarece indică pragul de la care o companie începe să devină profitabilă.

Cu toate că pragul de rentabilitate se stabilește întotdeauna la momentul demarării unei afaceri, uneori el este ignorat pe parcurs, odată ce firma începe să funcționeze. Cu toate acestea, acest indicator trebuie verificat în mod regulat, deoarece el se modifică constant, în funcție de diferiți factori, mergând de la creșterea costurilor la furnizori, până la o factură salarială mai mare.

Pragul de rentabilitate = costuri fixe / marja de profit brut

Interpretare: pragul de rentabilitate este atins atunci când veniturile sunt egale cu totalul costurilor. Pe baza acestui indicator, se pot ajusta costurile de producție și astfel să se realizeze mai rapid un profit.

4. Fluxul de numerar

„Fluxul de numerar” se referă la intrările și ieșirile de numerar ale unei întreprinderi, generate, de exemplu, de operațiuni, investiții și finanțare. Fluxul de numerar liber reflectă numerarul de care dispune o firmă sau rezerva de fonduri disponibile pentru a fi utilizate.

Prognoza fluxului de numerar se bazează pe estimările acestor mișcări ale numerarului în viitor. Actualizând prognoza în mod regulat, de exemplu săptămânal sau chiar zilnic, evaluarea cheltuielilor și veniturilor viitoare va fi în strânsă consonanță cu situația reală a afacerii derulate.

Fluxul de numerar disponibil = venitul net + depreciere/amortizare – modificare fond de rulment – cheltuieli de capital

Interpretare: o prognoză a fluxului de numerar evoluează întotdeauna și, prin urmare, ar trebui revizuită în mod regulat, de preferință cel puțin săptămânal.

Fiind unicul instrument care face posibilă măsurarea cu exactitate a volumului de numerar necesar pentru a acoperi ratele și dobânzile datorate, fluxul de trezorerie este un indicator fundamental pentru creditori.

Încasările curente ale unei întreprinderi sunt contabilizate prin documentele de încasare primite de la client, debitori și investitori, iar plățile sunt contabilizate prin documentele de plată atunci când se efectuează plățile către: furnizori, salariați, creditori.

Putem întâlni cash flow pozitiv sau cash flow negativ.

Cash flow-ul pozitiv apare atunci când încasările de numerar sunt superioare plăților efectuate de către firmă.

Cash flow-ul negativ apare atunci când plățile care apar sunt mai mai decât încasările.

Un flux negativ de numerar poate proveni din activitățile în care durata de încasare a facturilor de la clienți (scadența stabilită în contract) este mai mare decât durata de plată a facturilor către furnizori.

5. Marja de profit

Reprezintă procentul din vânzări transformat în profit. Există mai multe tipuri de marjă de profit. Principalele marje de profit sunt:

Marja de profit brut: diferența dintre veniturile din vânzările de produse și costul mărfurilor vândute.

Marja de profit operațional: procentul de profit realizat de o companie din totalul veniturilor sale și după plata costurilor variabile, dar înainte de plata impozitelor sau a dobânzilor.

Marja de profit net: procentul de profit realizat de o companie din veniturile sale totale și după plata costurilor variabile și a impozitelor sau dobânzilor.

Marja este dictată de diferiți factori, cum ar fi dimensiunea companiei și volumul de mărfuri produse. În general, pe măsură ce volumul vânzărilor crește, crește și marja de profit.

Marja profitului brut = venitul total – costul mărfurilor vândute

Marja profitului operațional = profit operațional / venit

Marja profitului net = profit net / venit net

Interpretare: la fel ca și prognoza fluxului de numerar, marja profitului se modifică întotdeauna ca răspuns la o gamă largă de factori, de la discounturi la volum, la costuri de producție. Urmărirea acestui KPI aproximativ zilnic permite efectuarea de ajustări rapide.

Urmărirea atentă a acestor indicatori ajută la a menține controlul asupra afacerii și de asemenea asigură o bază solidă pentru toate deciziile strategice ce trebuie adoptate.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.