Caută
Close this search box.

Încadrarea întreprinderilor legate după aprobarea OUG 31/2024

Situația întreprinderilor legate a primit clarificări odată cu aprobarea OUG 31/2024 care aduce o nouă definiție pentru microîntreprinderi.
Getting your Trinity Audio player ready...
întreprinderilor legate

Ordonanța de urgență nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vigoare de la 29 martie 2024, aduce o nouă definiție a microîntreprinderii cu 01.01.2024 clarificând în parte problema întreprinderilor legate.

În continuare sunt incertitudini, în sensul că nu este definit clar ce semnifică deținere directă sau indirectă astfel încât să poți decide asupra statutului fiscal al firmei tale, fără emoții la un eventual control.

Motivarea adoptării OUG 31/2024 privind situația întreprinderilor legate

OUG 31/2024 face referire la următoarele motivații ale schimbărilor adoptate, în partea introductivă:

Luând în considerare dificultatea încadrării/ stabilirii „întreprinderilor legate” în calculul plafonului de 500.000 euro pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor evidențiată de mediul de afaceri, dar și de organizațiile profesionale,

Ținând cont de faptul că menținerea definirii „întreprinderilor legate”, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care este complexă și necesită interpretare calitativă, nu va permite contribuabililor înțelegerea statutului fiscal,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezența ordonanță de urgență.”

Ce e de remarcat aici este că se face referire la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată.

Art. 115 (4) prevede că adoptarea ordonanțelor de urgență se face numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora.

Situația extraordinară și motivația urgenței se referă probabil la:

– dificultatea încadrării/stabilirii „întreprinderilor legate”;

– definirea „întreprinderilor legate”, care este complexă și necesită interpretare calitativă, și nu va permite contribuabililor înțelegerea statutului fiscal.

  Revenind la conținutul OUG 31/2024, practic, se dorește ca o persoană să aibă o singură microîntreprindere prin care să factureze venituri sub 500.000 euro, sau mai multe societăți în care să fie unic acționar, și doar o singură societate să fie impozitată cu 1% sau 3%, cu condiția ca cifra de afaceri globală să fie sub 500.000 euro.

  Cifra de afaceri globală se poate analiza prin prisma oricărei legături între societăți, oficializată prin prevederile din actele constitutive, prin dețineri directe sau indirecte prin care se conduce global activitatea mai multor firme etc.

  Prevederile OUG 31/2024 privind situația întreprinderilor legate

  3. La articolul 47, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

  „(11) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, iar elementele care se iau în calcul sunt cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. În sensul prezentului titlu, persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

  a) persoana juridică română care verifică condiția deține la o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;

  b) persoana juridică română care verifică condiția este deținută de o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiția, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere;

  c) persoana juridică română care verifică condiția este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică. În situația în care persoana care deține titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiția cumulează și veniturile acestei persoane;

  d) persoana juridică română care verifică condiția dacă are unul sau mai mulți acționari/asociați care dețin, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acționari/asociați care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situație, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.”

  4. La articolul 52, după alineatul (51) se introduce un nou alineat, alin. (52), cu următorul cuprins:

  „(52) În aplicarea prevederilor alin. (51), împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu microîntreprinderea care se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (11) lit. d) se cumulează și o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV.”

  Referitor la deținere directă și indirectă

  În legislația privind combaterea spălării banilor, Legea nr. 129/2019 face referire la deținerea de către o firmă a părților sociale din altă firma. Aceasta implică că asociatul care deține firma inițială deține indirect și părțile sociale din firma secundară.

  De asemenea, deținerea directă-indirectă este legată de noțiunea de control, care se poate realiza prin orice mijloace conform Legii 129/2019.

  Ca o concluzie, nu avem la această oră, cu certitudine, informații exacte legate de modul de impozitare din 01.01.2024 și prin ce criterii se analizează deținerea directă sau indirectă a una sau mai multor companii, pentru a face ulterior selecția unei singure companii ce poate aplica acest mod de impozitare mai avantajos din acest an.

  Conform prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, deținerea indirectă poate fi identificată în mai multe situații, această fiind definită într-o accepțiune foarte vastă conform legii.

  Potrivit Legii 129, noțiunea de beneficiar real include cel puțin următoarele aspecte pentru societățile supuse înregistrării în registrul comerțului și pentru entități corporative străine:

  – Persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultima instanța societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni sau din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigura transparență corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate.

  Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capitalul unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate.


  Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate.


  Astfel, conform prevederilor legale, un indiciu al exercitării directe: deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capitalul unei societăți.

  Un indiciu al exercitării indirecte implică deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice.

  Author picture

  Adaugă un comentariu

  Abonare Newsletter

  EBOOK GRATUIT
  "Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

  Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.