Caută
Close this search box.

Fonduri europene. Informații de bază pentru orice administrator

Fondurile europene sunt resurse financiare puse la dispoziția țărilor membre UE pentru a sprijini proiecte și investiții în diverse domenii.
Fonduri europene

Fondurile europene sunt resurse financiare puse la dispoziția țărilor membre ale Uniunii Europene (UE) pentru a sprijini proiecte și investiții în diverse domenii, cum ar fi infrastructura, dezvoltarea regională, antreprenoriatul, cercetarea și inovarea, educația, mediul și multe altele. Aceste fonduri sunt furnizate prin intermediul bugetului UE și sunt gestionate prin intermediul programelor și instrumentelor specifice, precum Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Scopul fondurilor europene este de a sprijini țările membre ale UE în dezvoltarea lor economică și socială, de a reduce disparitățile regionale și de a promova coeziunea în cadrul Uniunii Europene. Aceste fonduri pot fi accesate de către diverse entități, cum ar fi guvernele naționale, autoritățile regionale și locale, organizațiile neguvernamentale, întreprinderile și universitățile, în funcție de criteriile specifice ale fiecărui program sau instrument de finanțare.

De ce are nevoie o firmă de fonduri europene?

O firmă poate avea nevoie de fonduri europene pentru a-și finanța proiectele sau activitățile. Fondurile europene sunt disponibile prin intermediul Uniunii Europene și sunt destinate să sprijine diferite obiective, cum ar fi dezvoltarea regională, inovarea, cercetarea și dezvoltarea durabilă.

Prin accesarea acestor fonduri, o firmă poate beneficia de o finanțare suplimentară care să sprijine activitățile curente sau proiectele noi. De asemenea, fondurile europene pot ajuta o firmă să-și îmbunătățească competitivitatea, să crească exporturile și să își extindă activitățile la nivel internațional.

Mai simplu spus: o firmă aflată pe un trend ascendent de evoluţie a activităţii pe care o desfăşoară în mod curent doreşte să profite de oportunităţile de dezvoltare ce pot exista la un moment dat pe piaţa unde activează, motiv pentru care are nevoie de investiţii suplimentare pentru creşterea nivelului de producţie, extinderea gamei de produse/servicii pe care le oferă clienţilor, optimizarea activităţii prin adoptarea celor mai noi tehnologii disponibile în domeniul său de activitate.

Însă, de cele mai multe ori, investiţiile în dezvoltarea afacerii implică costuri mari, pe care o firmă obişnuită nu le poate acoperi doar din rezervele acumulate în ultimii ani de activitate.

Ce este de făcut pentru a identifica resursele financiare necesare unei investiţii în dezvoltarea afacerii?

Un prim răspuns la care se poate gândi orice antreprenor este acela de a apela la un credit bancar pentru susţinerea financiară a investiţiilor avute în vedere. Şi de ce nu ar face acest lucru? Firma este pe profit, cifra de afaceri a crescut în fiecare an, indicatorii financiari sunt foare buni, prin urmare nu ar trebui să fie greu să acceseze un credit bancar pentru investiţii!

Însă, în cazul sistemului bancar din România, lucrurile nu stau aşa de simplu. Instituţiile bancare care activează în România sunt foarte reticente în a finanţa firmele care doresc să realizeze investiţii pentru dezvoltarea afacerii. Orice antreprenor care a încercat vreodată să acceseze un credit bancar pentru firma sa poate confirma acest lucru. Şi, în cazul fericit în care o bancă acceptă să acorde un credit bancar pentru investiţii, condiţiile de creditare sunt foarte dificil de acceptat de către orice firmă: niveluri ale dobânzilor şi comisioanelor mult peste media practicată în ţările UE, garanţii colaterale (în general imobiliare) care să acopere cel puţin 200% din valoarea creditului.

O a doua alternativă viabilă pentru finanţarea proiectelor de investiţii ale unei firme este accesarea unei finanţări nerambursabile cu ajutorul fondurilor europene puse la dispoziţia României de către Comisia Europeană. De asemenea, în anumite sectoare de activitate, proiectele investiţionale ale firmelor pot găsi finanţare nerambursabilă şi prin intermediul schemelor de ajutor de stat gestionate de Guvernul României.

Ce trebuie să știm despre programele de finanţare

Majoritatea programelor de finanţare din fonduri europene acordă un sprijin financiar nerambursabil cuprins între 30 – 100% din valoarea eligibilă a unui proiect de investiţii propus de un solicitant de finanţare.

Cu excepţia a câteva programe de finanţare de valori mici (până în 50.000 Euro), care oferă finanţare nerambursabilă în procent de 100%, cele mai multe finanţări din fonduri europene ce pot fi accesate de firmele din România presupun şi o contribuţie proprie a solicitantului la valoarea totală a proiectului. Concret, orice solicitant de finanţare nerambursabilă trebuie să fie în măsură să acopere din surse proprii sau atrase cofinanţarea la cheltuielile eligibile ale proiectului, finanţarea integrală a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, valoarea TVA recuperabil.

Cu toate acestea, perspectiva accesării unei finanţări nerambursabile din fonduri europene sau guvernamentale pentru finanţarea proiectelor de investiţii este una foarte atrăgătoare. Orice firmă care doreşte să îşi dezvolte afacerea va fi mai mult decât fericită dacă va putea finanţa o parte din investiţiile avute în vedere cu ajutorul unei finanţări nerambursabile. În acest fel, efortul financiar al firmei va fi redus considerabil, va fi sustenabil pe termen scurt şi mediu şi îi va permite să implementeze cu succes proiectele de investiţii care vizează dezvoltarea afacerii.

Care sunt condiţiile generale pentru ca o firmă (IMM) să poată accesa fonduri europene?

Pentru a accesa fondurile europene, o firmă trebuie să respecte anumite criterii și să se încadreze în anumite domenii de finanțare. De asemenea, procedurile de accesare a fondurilor europene pot fi complexe, astfel încât este important să se aibă o bună înțelegere a acestor proceduri și să se pregătească corespunzător pentru a obține finanțarea dorită.

Pentru a beneficia de fonduri europene, firmele trebuie să îndeplinească anumite condiții și criterii de eligibilitate, care pot varia în funcție de programul sau instrumentul de finanțare implicat. În general, acestea includ:

 1. Să fie o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) conform definiției europene, adică să aibă mai puțin de 250 de angajați, o cifră de afaceri anuală de cel mult 50 de milioane de euro sau active totale de cel mult 43 de milioane de euro.
 2. Să fie înregistrată și să aibă sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.
 3. Să aibă o activitate economică legală și să respecte normele și regulamentele în vigoare în domeniul lor de activitate.
 4. Să aibă capacitatea financiară și operațională necesară pentru implementarea proiectului propus și să poată asigura cofinanțarea aferentă.
 5. Să propună un proiect care să îndeplinească criteriile specifice de eligibilitate, cum ar fi relevanța și calitatea proiectului, impactul asupra economiei sau a mediului, inovația și sustenabilitatea.
 6. Să aibă un plan de afaceri bine fundamentat și să poată demonstra că proiectul propus poate fi implementat cu succes și că poate duce la dezvoltarea afacerii și la creșterea competitivității.
 7. Să respecte termenele și cerințele specifice stabilite în cadrul programului sau instrumentului de finanțare.

Este important să se consulte cu atenție cerințele și criteriile de eligibilitate specifice fiecărui program sau instrument de finanțare pentru a se asigura că IMM-ul îndeplinește toate condițiile necesare și poate beneficia pe deplin de finanțarea acordată.

Care sunt paşii de urmat pentru ca o firmă (IMM) să acceseze fonduri europene?

Există mai mulți pași pe care o firmă trebuie să îi urmeze pentru a accesa fonduri europene, care pot varia în funcție de programul de finanțare și de tipul de proiect. Cei mai importanţi sunt:

 1. Identificarea programului potrivit: există mai multe programe europene care oferă finanțare pentru diferite tipuri de proiecte. Firma trebuie să identifice programul potrivit în funcție de obiectivele sale și de tipul de proiect pe care dorește să îl dezvolte.
 2. Verificarea eligibilității: după ce a identificat programul potrivit, firma trebuie să verifice eligibilitatea sa pentru finanțare. Acest lucru poate implica îndeplinirea anumitor criterii, cum ar fi dimensiunea și tipul de afacere, sectorul în care activează sau localizarea geografică.
 3. Dezvoltarea unui plan de afaceri: pentru a solicita finanțare europeană, firma trebuie să dezvolte un plan de afaceri solid, care să convingă autoritățile care gestionează fondurile europene de viabilitatea proiectului. Acest plan trebuie să includă o descriere detaliată a proiectului, un buget și o previzionare a veniturilor și cheltuielilor.
 4. Înregistrarea în sistemul de management al proiectelor: după ce a dezvoltat un plan de afaceri solid, firma trebuie să se înregistreze în sistemul de management al proiectelor al Uniunii Europene. Acest lucru poate implica îndeplinirea unor proceduri administrative și tehnice.
 5. Depunerea unei cereri de finanțare: după înregistrare, firma trebuie să depună o cerere de finanțare completă și precisă, care să includă toate informațiile relevante despre proiect și despre firma care solicită finanțare.
 6. Evaluarea și selecția proiectului: cererile de finanțare sunt evaluate și selectate în funcție de criteriile stabilite de autoritățile europene. Firma poate fi invitată să furnizeze informații suplimentare sau să participe la o întâlnire de evaluare.
 7. Implementarea proiectului: după ce a fost selectată pentru finanțare, firma trebuie să implementeze proiectul conform planului de afaceri. În timpul implementării, firma trebuie să furnizeze rapoarte periodice și să respecte condițiile stipulate în contractul de finanțare.
Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.