Caută
Close this search box.

E-TVA – măsura care a stârnit nemulțumirea contabililor

e-TVA presupune că ANAF va aduna datele identificate în diversele sisteme electronice și va propune contribuabilului un mod de completare a decontului de TVA.
Getting your Trinity Audio player ready...
e-tva

OUG nr. 70 din 2024 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific, precum şi alte măsuri fiscale, reglementează o nouă procedură fiscală ȋn ceea ce priveşte întocmirea decontului de TVA, Formular 300, procedură ce se va aplica după data de 1 iulie 2024.

Practic, ANAF va aduna datele identificate în diversele sisteme electronice cu precădere cele din sistemul RO e-Factura și celelalte baze de date avute și va propune contribuabilului, persoană înregistrată în scopuri de TVA, un mod de completare a decontului de TVA – Decontul precompletat de TVA.

Acest decont, precompletat, de TVA nu reprezintă un titlu de creanță fiscală, iar contribuabilul nu are obligația acceptării sumelor propuse. El își va depune Decontul de TVA așa cum își apreciază situația fiscală.

Ce aduce nemulțumiri, dificultăți și consum suplimentar de resurse privind e-TVA este procedura explicativă pe care trebuie să o dea contribuabilului în situația în care există diferențe semnificative între valorile propuse de ANAF prin decontul precompletat și valorile comunicate de contribuabil.

Procedura efectivă prevăzută de actul normativ

– ANAF trimite decontul precompletat prin SPV până pe data de 20 a lunii următoare celei corespunzătoare perioadei fiscale a TVA (luna sau trimestru).

– Contribuabilul verifică sumele comunicate de ANAF și depune decontul de TVA, Formular 300, până pe data de 25 a lunii următoare.

– ANAF identifică diferențele semnificative dintre sumele din decontul precompletat și sumele din Decontul de TVA, Formular 300, depus de contribuabil. O sumă este considerată diferență semnificativă din perspectiva acestui act normativ dacă sunt îndeplinite cumulativ 2 condiții:

a) Are o valoare mai mare de 1.000 lei;

b) Diferă cu cel puțin 20% față de rândurile din decontul de TVA depus, față de decontul de TVA precompletat.

– Până în data de 05 a lunii următoare ANAF comunică prin SPV către contribuabil diferențele identificate în categoria celor semnificative.

– Contribuabilul are obligația să se conformeze și să explice diferențele semnificative prin depunerea unui nou formular „Notă justificativă”.

Termenul de depunere a acestor obligații/justificări este de 10 zile de la data primirii notificării privind existența diferențelor.

Atenție! Dacă contribuabilul nu depune nota justificativă privind diferențele de TVA vor fi două sancțiuni:

1. sancțiune de natură fiscală în senul că pentru respectivul contribuabil crește riscul fiscal – nu înseamnă începerea unei inspecții ci doar majorarea riscului fiscal;

2. se pot aplica sancțiuni contravenționale cu amenzi de la 2.000 lei la 10.000 lei.

De ce este respinsă măsura e-TVA?

Problema usturătoare este faptul că majoritatea firmelor înregistrate în scopuri de TVA vor primi astfel de notificări pentru că ANAF nu are toate elementele din care să rezulte TVA colectată sau TVA deductibilă. Exemplu:

– TVA la încasare utilizat la scara largă de contribuabilii cu cifre de afaceri în domeniul TVA în sumă de 4.500.000 lei. Ca și regulă generală deducerea de TVA de la achiziții se poate face la momentul plății sumelor datorate la furnizori, iar TVA aferentă vânzărilor devine o sumă exigibilă față de buget la momentul încasării creanțelor de la clienți. ANAF nu are aceste date – încasări de la clienți sau plăți către furnizori;

– achizițiile de autoturisme sau achizițiile în legătură cu autoturismele sunt prezumate a se deduce cu o cotă de TVA de 50% în situația cumulativă când nu sunt folosite integral în activitatea economică a contribuabilului sau nu se întocmesc foi de parcurs. Foarte mulți contribuabili și-au asumat deducerea limitată a TVA în procentul de 50% doar ca motiv de a nu mai întocmii foile de parcurs. ANAF nu are aceste date;

– existența diverselor ajustări de TVA atât în favoarea bugetului, cât și a contribuabilului atât prin procedura aplicabilă bunurilor de capital, cât și a altor bunuri decât cele de capital. ANAF nu are aceste date.

– vânzările facturate către persoane neimpozabile (persoane fizice și unele persoane juridice) încă nu sunt declarate obligatoriu prin sistemul RO e-Factura. ANAF nu are aceste date.

– TVA aferent importurilor nu apare ȋn nicio declarație ci trebuie introdus manual de către contabil. ANAF nu are aceste date.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.