Caută
Close this search box.

Declarația unică în 2024 – aspecte esențiale

Declarația unică se depune de PF, PFA, ÎI, IF, precum și cei din domeniul profesiilor liberale: experții contabili, avocații sau medicii.
Getting your Trinity Audio player ready...
Declarația unică

Declarația unică este un document fiscal ce trebuie completat și depus de către persoanele fizice care obțin venituri sau înregistrează pierderi, fie din România, fie din străinătate, și care sunt obligate să plătească impozit pe venit și contribuții sociale conform prevederilor Codului fiscal. Acest document trebuie completat și depus și de către persoanele fizice care nu obțin venituri, dar doresc să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru a fi asigurați în urma plății CASS.

Printre cei care sunt obligați să depună Declarația unică se numără persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II), întreprinderile familiale (IF), precum și cei din domeniul profesiilor liberale, cum ar fi experții contabili, avocații sau medicii.

Declarația unică. Termenul de depunere

Declarația unică trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului sau încheierii contractului între părți – în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, și care nu au avut până atunci obligația de a depune declarația unică.

Pentru cei care au realizat venituri în 2023, este prevăzut termenul de 25 mai 2024 pentru depunerea Declaraţiei unice, atât pentru venitul estimat pe 2024 cât şi pentru declararea veniturilor realizate în 2023.

Ce venituri trebuie incluse în Declarația unică?

Veniturile care trebuie declarate în Declarația unică în anul 2024 sunt următoarele:

a) Veniturile provenite din activități independente, pentru care venitul net este stabilit în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

b) Veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția situațiilor în care impozitul este reținut la sursă.

c) Veniturile rezultate din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe deținute personal.

d) Veniturile provenite din activități agricole, pentru care venitul net este stabilit în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

e) Veniturile din piscicultură și/sau silvicultură.

f) Veniturile din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, pentru care contribuabilii au obligația de a depune declarația.

g) Veniturile provenite din alte surse, pentru care contribuabilii au obligația de a depune declarația.

Modificările legislative privind contribuțiile

Modificările legislative introduse de Legea nr. 296/2023 au impact semnificativ asupra contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate pentru cei care obțin venituri din activități independente și alte tipuri de venituri, cum ar fi chirii sau investiții. Noul sistem calculează acum contribuția la sănătate separat pentru fiecare categorie de venit, eliminând plafoanele anterioare de 6-12-24 salarii minime și stabilind o bază de calcul limitată la 60 de salarii minime pe economie.

Acest lucru poate duce la situații în care contribuabilii să fie obligați să plătească contribuții la asigurările sociale de sănătate în valoare de până la 84 de salarii minime pe economie (60 pentru activitățile independente și 24 pentru alte tipuri de venituri, cum ar fi veniturile din chirii, dividende etc.)

Aceste modificări vor fi aplicate efectiv începând cu veniturile aferente anului 2024.

Deși această schimbare aduce o individualizare în calculul contribuției, limitele superioare pot conduce la o creștere semnificativă a obligațiilor financiare totale pentru contribuabili.

Legea bugetului de stat poate prevedea că se poate acorda o bonificație a CASS de 10%, dar aceasta nu este încă efectiv prevăzută.

Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 nu cuprinde nicio referire la vreo bonificație privind taxele declarate prin Declarația unică.

Declarația unică. Consecințe privind nedepunerea

Conform Codului fiscal, persoanele fizice care obțin venituri din diverse surse, inclusiv activități independente, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, trebuie să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale anuale până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor. Acest termen este valabil pentru finalizarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale de pensii (CAS) și sănătate (CASS), atunci când este cazul.

În cazul în care persoanele fizice nu depun declarația unică până la data de 25 mai, pot fi sancționate contravențional conform articolului 336 alineatul (3) din Codul de procedură fiscală. Sancțiunile constau în amenzi cuprinse între 50 lei și 500 lei.

ANAF reglementează două proceduri în cazul în care Declarația unică nu se depune sau se depune cu date inexacte:

a. Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit: Pentru persoanele care nu au depus declarația unică, ANAF poate emite decizii de impunere privind impozitul anual pe venit în mod automat.

b. Stabilirea din oficiu a CAS și CASS: În cazul în care persoanele fizice depun declarația unică, dar nu declară corect obligația de plată a CAS și CASS, iar ulterior veniturile lor depășesc pragul prevăzut, ANAF poate emite din oficiu decizii de impunere pentru contribuțiile sociale.

Aceste proceduri sunt aplicate pentru a asigura respectarea obligațiilor fiscale și sociale ale contribuabililor și pentru a preveni evaziunea fiscală sau subdeclararea veniturilor.

În cazul nedepunerii declarațiilor unice, ANAF poate emite decizii de impunere din oficiu bazate pe estimare în baza unor informații fiscale, cum ar fi declarații anterioare, decizii de impunere din inspecții fiscale, informații de la terți, estimări privind activități similare ale altor contribuabili și norme de venit.

Aceste decizii devin titluri executorii dacă contribuabilul nu depune declarația în termen.

Depunerea Declarației unice

Ordinul nr. 6/2024, în vigoare începând cu 9 ianuarie 2024, a aprobat modelul, conținutul și modalitatea de depunere și gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2024.

Conform acestui ordin, formularul 212 se completează și se depune de către persoanele fizice care obțin venituri sau înregistrează pierderi, fie în România, fie în străinătate, și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal. De asemenea, Declarația unică trebuie completată și depusă de către persoanele fizice care nu realizează venituri și optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Modalitatea de depunere a declarației se poate face prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cum ar fi serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (https://pfinternet.anaf.ro/) sau serviciul de depunere declarații online de pe portalul e-guvernare.ro, sau în format hârtie, la registratură organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire).

Formularul 212 poate fi accesat și completat în format electronic prin intermediul următorului link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html.

Completarea Declarației unice

În ceea ce privește completarea Declarației unice pentru anul 2023, (salariul minim este 3.300 lei brut/lună începând cu 1 octombrie 2023), contribuțiile se vor calcula pe baza salariului minim în vigoare la momentul depunerii declarației unice.

În 2023, avem două salarii minime diferite în același an. Pentru perioada ianuarie-septembrie, salariul minim este de 3.000 lei brut, iar pentru perioada octombrie-decembrie, salariul minim crește la 3.300 lei brut.

Pentru persoanele fizice care au desfășurat activități independente sau au obținut venituri în 2023, au obligația să depună Declarația unică, iar contribuțiile la sănătate și pensie vor fi calculate pe baza unui plafon de 6/12/24 salarii minime (în funcție de situație), având în vedere salariul minim în vigoare la data depunerii declarației.

Se ia în considerare data de 25 mai 2023 ca termen până la care trebuia depusă declarația estimativă pentru anul 2023. Prin urmare, salariul luat în considerare pentru calculul plafoanelor în 2023 este de 3.000 lei brut (pentru întreaga perioadă ianuarie – decembrie 2023) și nu 3.300 lei brut.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.