Caută
Close this search box.

Declarația D406 – SAF-T în 2023

Noile categorii de contribuabili și termenele limită de depunere în 2023 pentru Declarația informativă D406 - sistemul SAF-T.
Declarația D406 - SAF-T în 2023

Fişierul standard de control fiscal (Declarația D406 – SAF-T) este un standard internaţional implementat și în România. El este utilizat pentru transferul electronic de date din evidenţa contabilă şi fiscală, de la contribuabili către autorităţile fiscale şi auditori.

Acest standard a fost conceput de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) în anul 2005. Ulterior a fost extins cu informaţii suplimentare. Versiunea actualizată a OECD la acest moment este SAF-T 2.0, care a stat la baza definirii fişierului standard de control pentru România.

Prin SAF-T, organele fiscale au acces la datele din evidenţele contabile şi fiscale ale contribuabililor, stocate şi prelucrate în mediu electronic, într-un format uşor de citit. Testarea acestor date va conduce la eficacitate şi productivitate crescută în controlul fiscal asistat de computer.

Info Util!

SAF-T este un fişier în format electronic, de tip XML, conţinând date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor, exportate şi stocate într-un format standardizat.

Categorii de contribuabili care depun Declarația D406 – SAF-T

Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

– pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022;

– pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022;

– pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023;

– pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic contribuabili mici, şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025;

– contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);

– contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022;

– pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi;

– contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control fiscal prin depunerea de Declaraţii informative D406.

Termenul de transmitere pentru Declarația D406 – SAF-T

Declarația D406 – SAF-T se transmite în format electronic, data-limită de transmitere fiind:

– ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”;

– la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul secţiunii „Active”;

– la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secţiunii „Stocuri”.

Contribuabilii transmit Declarația D406 – SAF-T lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii, care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul, transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial. Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.

Perioada de grație acordată la depunerea D406

În primul an de depunere, contribuabilii beneficiază de o perioadă de graţie de:

– 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T;

– 3 luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.

Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil. Astfel, contribuabilii nu sunt sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor art. 3371 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, dacă depun Declaraţia informativă D406 validă în termenul maxim prevăzut mai sus.

Depunerea Declarației D406 – SAF-T

Pentru pregătirea şi transmiterea fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 se derulează următoarele activităţi:

a) generarea fişierului SAF-T în format XML de către sistemul informatic al contribuabilului/plătitorului;

b) verificarea structurii fişierului XML şi a corelaţiilor dintre date prin programul informatic „Validator” pus la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c) generarea Declaraţiei informative D406 ca document electronic în format PDF cu XML ataşat (dacă acesta a îndeplinit condiţiile de verificare) semnat electronic.

Pentru pregătirea Declaraţiei informative D406, ANAF pune la dispoziţia contribuabilului două forme de asistenţă:

a) specificaţiile pentru formatul şi conţinutul Declaraţiei informative D406;

b) programul „Validator” pentru fişierul SAF-T în format XML – program independent, în format executabil, interpretat, scris în limbaj Java. Cu el contribuabilii pot valida sintactic şi în parte semantic raportarea, înainte de a o încărca pe portalul ANAF.

Pentru a putea încărca în portalul ANAF Declaraţia informativă D406, împreună cu fişierul XML ataşat, aceasta trebuie semnată electronic cu certificat digital calificat. Va rezulta astfel un fişier PDF cu XML ataşat şi semnat electronic. Transmiterea unei Declaraţii informative D406 se face doar în situaţia în care procesarea a fost realizată cu succes.

Declaraţiile rectificative care se depun pentru corectarea unei erori materiale sau omisiuni trebuie să cuprindă toate informaţiile din declaraţia iniţială. În plus, și pe cele asupra cărora s-au efectuat corecţii.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.