Caută
Close this search box.

Declarația 398 “Declarația specială de TVA”

Declarația 398 “Declarația specială de TVA” se depune până la sfârşitul lunii mai și se întocmește în EURO.
Getting your Trinity Audio player ready...
Declarația specială de TVA

Până la sfârşitul lunii mai, după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, Declarația 398Declarația specială de TVA (UNION)”, care se depune pentru regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile şi care efectuează vânzări de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special în perioada fiscală de raportare.

Sfârşitul lunii mai după încheierea fiecărui trimestru calendaristic se consideră a fi ultima zi calendaristică a respectivei luni, chiar dacă aceasta este o zi nelucrătoare.

Ce trebuie să conțină Declaraţia specială de TVA?

Declaraţia specială de TVA trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) codul de înregistrare special în scopuri de TVA;

b) valoarea totală, exclusiv taxa, cotele taxei aplicabile şi valoarea totală a taxei corespunzătoare subdivizată pe cote, datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă, în ceea ce priveşte următoarele livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate în cursul perioadei fiscale:

1. vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă;

2. livrările de bunuri prin intermediul interfetelor online, atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe şi se încheie în acelaşi stat membru;

3. prestările de servicii;

c) valoarea totală a taxei datorate în statele membre de consum.

Caz special – conținut Declarația specială de TVA

În situaţia în care bunurile sunt expediate sau transportate din alte state membre decât România, declaraţia specială de TVA conţine și informaţii referitoare la:

– valoarea totală, exclusiv taxa;

– cotele taxei aplicabile;

– valoarea totală a taxei corespunzătoare subdivizată pe cote;

– valoarea totală a taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă,

în ceea ce priveşte următoarele livrări de bunuri efectuate în cursul perioadei fiscale, pentru fiecare stat membru, altul decât România, din care sunt expediate sau transportate astfel de bunuri:

a) vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, altele decât cele efectuate de către o persoană impozabilă prin intermediul unei interfețe online. Pentru aceste vânzări, declaraţia de TVA include şi numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare dintre respectivele state membre;

b) vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă şi livrările de bunuri atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe şi se încheie în acelaşi stat membru, efectuate de o persoană impozabilă prin intermediul unei interfețe online. Pentru aceste vânzări, declaraţia de TVA include şi numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare dintre respectivele state membre, dacă este disponibil.

Caz special – conținut Declarația specială de TVA

În cazul în care persoana impozabilă deţine unul sau mai multe sedii fixe, în alte state membre, de la care sunt prestate servicii, declaraţia specială de TVA conţine și informaţii referitoare la:

– valoarea totală, exclusiv taxa;

– cotele taxei aplicabile;

– valoarea totală a taxei corespunzătoare subdivizată pe cote;

– valoarea totală a taxei datorate pentru astfel de prestări, pentru fiecare stat membru în care persoana deţine un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv, defalcat pe fiecare stat membru de consum.

Modificările declaraţiei speciale de TVA

Modificările declaraţiei speciale de TVA se pot face în termen de cel mult trei ani de la data la care trebuia depusă declaraţia iniţială. În declaraţia ulterioară de TVA trebuie identificat statul membru relevant de consum, perioada fiscală şi valoarea totală a TVA rezultată din corecţia livrărilor şi prestărilor, care poate fi şi negativă.

Aspecte importante privind Declarația specială de TVA

În situaţia în care România este stat membru de consum, persoana impozabilă nestabilită în România care utilizează regimul special beneficiază de rambursarea taxei aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri și servicii efectuate în România pentru realizarea activităţilor sale impozabile supuse acestui regim. În cazul în care persoana impozabilă nestabilită în România şi beneficiară a regimului special desfăşoară, de asemenea, în România activităţi care nu sunt supuse acestui regim şi pentru care există obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, respectiva persoană îşi deduce TVA pentru activităţile sale impozabile supuse prezentului regim prin Decontul de TVA – D300.

Persoana impozabilă care utilizează regim special trebuie să ţină o evidenţă a operaţiunilor pentru care se aplică acest regim special, care să permită organelor fiscale competente din statele membre de consum să determine dacă declaraţia este corectă. Aceste evidenţe se pun la dispoziţie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum şi a statelor membre de consum.

Persoana impozabilă nestabilită trebuie să păstreze aceste evidenţe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au efectuat operaţiunile.

Completarea Declarației speciale de TVA

Declarația specială de TVA se întocmește în EURO și suma datorată, se plătește în contul (în EURO)

Banca: Banca Comercială Română

Titular: D.G.R.F.P. BUCUREȘTI

IBAN: RO30 RNCB 0090 0006 9551 0027

BIC: RNCBROBU

La completarea declarației se va folosi cursul de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Cursurile de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.

În cadrul regimului special de TVA OSS, persoana impozabilă plătește TVA datorată statului membru de identificare. Aceasta plătește suma totală care rezultă din declarația de TVA (mai exact, suma care acoperă toate statele membre de consum). Statul membru de identificare (RO) distribuie ulterior sumele corespunzătoare statelor membre de consum ale UE.

Pe documentul de plată trebuie să fie specificate:

– numele societății,

– codul de identificare al TVA,

– numărul de referință al declarației TVA OSS are următorul format:

– RO/CUI/trimestru/an în cadrul schemei UE și NONUE,

– RO/codul de identificare în cadrul schemei de import/luna/an pentru schema de Import.

În absența referinței, plata nu poate fi procesată.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.