Caută
Close this search box.

Contabilitatea salariilor – exemplu practic

Contabilitatea salariilor - angajat cu un salariu de bază de 7,000 lei și avantaje în natură primite de 660 lei - exemplu stat salarii.
Getting your Trinity Audio player ready...
Contabilitatea salariilor

Prezentăm un stat de salarii și contabilitatea salariilor în cazul unui angajat cu un salariu de bază de 7,000 lei, un spor de vechime de 10% și avantaje în natură primite de 660 lei (depășire limită diurnă neimpozabilă cu suma de 340 lei și o primă de asigurare de viață suportată de angajator în valoare de 320 lei). Procentele de contribuții sociale suportate de salariați sunt: CAS-25%, CASS-10%, iar luna a avut 20 zile lucrătoare pe care salariatul le-a lucrat integral. Procentul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă este de 2,25%. Societatea a acordat salariatului un avans în timpul lunii de 1.500 lei și tichete de masă în sumă de 30 lei/zi lucrată.

Nr. Crt.ElementSume
1.Salariul de bază 7.000
2.Alte drepturi salariale – spor vechime (10% x 7.000) 700
3.Avantaje în natură660
4.Rețineri (absențe, concediu fără plată, penalizări, etc.)0
5.Venit brut (1+ 2 + 3 – 4) 8.360
6.CAS (25% x 5) 2.090
7.CASS (10% x (5 + Valoarea tichetelor de masă)) 896
8.Tichete (1)600
9.Deduceri (2)200
10.Venit net (5 – 6 – 7 + 8 – 9)5,774
11.Impozit pe venitul din salarii (10 x 10%)577
12.Salariu net (5 – 6 – 7 – 11)4.797
13.Avantaje în natură660
14.Avans salarial, rețineri în favoarea terților 1.500
15.Rest de plată 2.637

(1) Suma impozabilă tichete de masă = 30 lei/zi x 20 zile lucrătoare = 600 lei

(2) Pentru stabilirea deducerilor presupunem că angajatul are 34 de ani și doi copii în întreținere aflați în școala generală.

– deducere personală de bază (conform grilei din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal): 0

– deducere suplimentară pentru copil: 2 x 100 = 200 lei

TOTAL DEDUCERI: 200 lei

Contabilitatea salariilor

Înregistrarea avansului salarial

425 Avansuri acordate personalului=5121 Conturi la bănci în lei1.500 lei

Includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masă acordate salariaților, la momentul distribuirii acestora

6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților=5328 Alte valori600 lei

Toate celelalte avantaje în natură au fost înregistrate anterior în contul 6421 ”Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților”.

Înregistrarea salariului brut

641 Cheltuieli cu salariile personalului=421 Personal – salarii datorate8.360 lei

Înregistrarea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit reținute de la salariat

421 Personal – salarii datorate=%3.563 lei
4315 Contribuția de asigurări sociale2.090 lei
4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate896 lei
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor577 lei

Înregistrarea cheltuielii suportate de angajator privind contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM): 8.360 lei x 2,25% = 105 lei

646 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de muncă=436 Contribuția asiguratorie pentru muncă188 lei

Regularizarea avansului, la lichidare:

421 Personal – salarii datorate=425 Avansuri acordate personalului1.500 lei

Plata salariului net către salariat (fără tichete de masă și alte avantaje în natură care au fost luate doar în calculul obligațiilor specifice):

421 Personal – salarii datorate=5121 Conturi la bănci în lei 2.637 lei

Plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe salariu (până în data de 25 ale lunii următoare):

%=5121 Conturi la bănci în lei3.751 lei
4315 Contribuția de asigurări sociale2.090 lei
4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate896 lei
436 Contribuția asiguratorie pentru muncă188 lei
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor577 lei
Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.