Caută
Close this search box.

Calculul salarial în 2024 – Modificări aduse de OUG 115/2023

OUG 115/2023, intrată în vigoare la 15 decembrie 2023, a adus modificări semnificative în domeniul fiscal și calculul salarial, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2024.
calculul salarial

Clarificări privind calculul salarial în anul 2024 pentru angajații din construcții, sectorul agro-alimentar și IT-iști

Pentru angajații din construcții, sectorul agro-alimentar și IT-iști, scutiți de impozitul pe venit, OUG 115 adaugă o nouă prevedere în Codul fiscal. Aceasta clarifică modul în care se aplică scutirea, stabilind că, în cazul în care o persoană fizică realizează venituri din salarii pentru o fracțiune din lună, fiecare angajator va stabili partea din plafonul lunar de 10.000 de lei corespunzătoare acelei perioade.

Fiecare angajator va calcula și va aplica scutirea individual pentru partea din plafonul lunar stabilită pentru perioada în care persoana a fost angajată la respectivul loc de muncă. Această regulă asigură că angajații care au venituri din salarii în cadrul mai multor angajatori în cursul aceleiași luni beneficiază de scutirea de impozit pe venit în mod corespunzător, în funcție de perioada lucrată la fiecare angajator.

Indemnizațiile de delegare și detașare la calculul salarial

OUG 115 aduce clarificări la regulile de impunere pentru indemnizațiile de delegare și detașare, inclusiv transnaționale. Plafonul aferent valorii a trei salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte. Individualizarea plafonului pentru fiecare lună permite adaptarea regulilor de impunere la specificul perioadelor de delegare sau detașare, evitând aplicarea unui plafon global, care ar putea genera discrepanțe în impozitarea corectă a indemnizațiilor în funcție de variațiile salariilor sau duratei misiunilor.

Stimulent fiscal pentru educația timpurie

Angajatorii au posibilitatea să suporte sau să acorde sume de până la 1.500 de lei lunar pentru fiecare copil al angajaților plasați în unități de educație timpurie. Suma alocată pentru stimularea educației timpurii este inclusă în cheltuielile sociale ale angajatorului, iar aceste cheltuieli beneficiază de o deductibilitate limitată la calculul impozitului pe profit. Această facilitate fiscală încurajează angajatorii să sprijine activitățile de educație timpurie ale angajaților lor.

Se introduce un stimulent fiscal pentru educația timpurie, aplicabil începând cu 1 ianuarie 2024. Angajatorii pot suporta/acorda sume de până la 1.500 de lei lunar pentru fiecare copil al angajaților plasați în unități de educație timpurie, iar aceste sume sunt incluse în cheltuielile sociale cu deductibilitate limitată la calculul impozitului pe profit.

Abonamentele sportive și alte beneficii – noi prevederi aduse de OUG 115

Reducerea plafonului anual va afecta direct beneficiarii abonamentelor sportive, deoarece suma netaxată este acum limitată la o valoare mai mică. Angajații care beneficiază de această facilitate ar trebui să fie conștienți de această schimbare pentru a-și planifica mai eficient bugetul alocat activităților sportive.

O altă modificare se referă la facilitarea netaxării în cazul abonamentelor sportive. Plafonul anual pentru care nu se aplică taxe salariale scade de patru ori, de la 400 de euro la 100 de euro, începând cu ianuarie 2024.

Se reglementează oficial un plafon lunar de 33% pentru diversele sume extra primite de angajați care nu se impozitează, plafon existent și înainte de OUG 115. În acest plafon de 33% din salariul de bază intră sumele pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, potrivit legii, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

Astfel dacă pentru un salariat salariul de bază este de 3.300 de lei în 2024, plafonul neimpozabil este de 990 de lei, deci abonamentele sportive se încadrează cu ușurință în acest plafon.

Însă dacă salariatul mai beneficiază de decontarea în aceeași lună a altui beneficiu și valoarea cumulată a beneficiilor (indemnizație mobilitate, pensie facultativă, sume ptr. educația timpurie etc.) nu se mai încadrează în plafonul neimpozabil urmare acestui fapt, depășirea va trebui tratată ca venit salarial și impozitată cu toate contribuțiile sociale.

Cheltuielile suportate pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie pot fi incluse în plafonul lunar, însă această facilitate este limitată la suma maximă de 1.500 de lei pe luna pentru fiecare copil. Această schimbare în legislația fiscală se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024. Prin urmare, începând cu această dată, se va implementa plafonul lunar pentru sumele extra primite de angajați care beneficiază de scutirea de impozit.

Calculul salarial privind telemunca

Suma de până la 400 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de telemuncă nu mai este scutită de taxe salariale începând cu 1 ianuarie.

Modificările privind cheltuielile de telemuncă aduse de OUG 115 reglementează și faptul că suma de până la 400 de lei, destinată acoperirii cheltuielilor de telemuncă, nu mai este scutită de taxe salariale începând cu data de 1 ianuarie. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă în tratamentul fiscal al acestor cheltuieli, având implicații directe asupra angajaților care beneficiază de astfel de alocații.

Cheltuielile de telemuncă se referă la sumele destinate acoperirii costurilor asociate lucrului de la distanță sau de acasă. Anterior modificării, sumele de până la 400 de lei alocate pentru acoperirea cheltuielilor de telemuncă beneficiau de o scutire de taxe salariale, adică nu erau impozitate.

Plata CAS pentru Pilonul II în cazul angajaților din construcții, sectorul agro-alimentar și IT-iștilor

Se reorganizează prevederile privind scutirea de la plata CAS pentru Pilonul II în cazul angajaților din construcții, sectorul agro-alimentar și IT-iștilor. Angajatorii pot decide să plătească procentul integral de CAS și pot reveni ulterior asupra opțiunii de plată.

Angajatorii au acum posibilitatea să decidă să plătească procentul integral de CAS pentru angajații din aceste sectoare. Aceasta înseamnă că ei pot opta pentru plata CAS în totalitate, în locul scutirii parțiale sau complete prevăzute anterior.

OUG 115 permite angajatorilor să revină ulterior asupra opțiunii de plată aleasă inițial. Aceasta înseamnă că, în funcție de evoluția situației sau de alte considerente, angajatorii pot modifica opțiunea de plată a CAS pentru angajații din construcții, sectorul agro-alimentar și IT.

Indemnizațiile de concedii medicale

Indemnizațiile de concedii medicale, până acum scutite de CASS, vor fi supuse acestui procent de 10%. Baza de calcul o reprezintă cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate, iar plătitorii de venit vor calcula și reține acest procent la sursă, aplicându-se începând cu 2024.

Guvernul a adoptat o decizie de a impune o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cuantum de 10% pentru indemnizațiile de concedii medicale, începând cu luna ianuarie 2024. Această măsură va determina o reducere a sumelor nete primite de către salariați în cazul indemnizațiilor pentru concedii medicale. Totuși, este important de menționat că indemnizațiile acordate în situații de accidente de muncă sau boli profesionale vor rămâne scutite de contribuția CASS.

Această schimbare în politică de impozitare a indemnizațiilor de concedii medicale reprezintă o ajustare în sistemul fiscal și de asigurări sociale, având un impact direct asupra veniturilor salariaților în situații de incapacitate temporară de muncă din motive medicale.

Prin aceste modificări legislative, OUG 115 vizează să ajusteze și să îmbunătățească cadrul fiscal și calculul salarial pentru a răspunde nevoilor și schimbărilor din societatea contemporană. Este esențial ca angajatorii și angajații să fie la curent cu aceste schimbări și să se adapteze corespunzător pentru a-și gestiona eficient obligațiile fiscale și beneficiile.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.