Caută
Close this search box.

Analiza de risc ANAF. În ce situații intră companiile în atenția inspectorilor?

Analiza de risc ANAF duce la un control atunci cȃnd există suspiciuni privind câteva aspecte cheie din cadrul activității companiei.

Cȃnd vine vorba despre controale și despre analiza de risc ANAF, fiecare antreprenor este cuprins de teamă. Această teamă nu vine din ascunderea unor operațiuni ȋn cadrul societății, ci pentru că relația dintre organele de control şi antreprenori are la bază frica de amenzi. De ce nu putem avea, oare, o relație de parteneriat ȋntre antreprenori şi organele de control? Oare dacă am găsi o cale de mijloc, de ȋnțelegere, nu ar fi mai benefic pentru toată lumea? Mediul de afaceri ar spune, cu siguranță, da. Poate şi organele de control ar spune la fel pentru că, la urma urmei, şi inspectorii sunt tot oameni. Dar ceva ȋmpiedică… ceva vine şi stopează o posibilă colaborare fructuoasă de ambele părți.

Momentan nu ştim cauza, nu ştim de ce această tensiune continuă să existe, să se mărească. Poate un pic mai multă transparență ar rezolva-o, poate mai multă interacțiune, poate mai multă comunicare. Acestea sunt doar cȃteva supoziții. Cred că dacă noi ca antreprenori am fi pregătiți, dacă am respecta măcar minimul condițiilor legale de funcționare, am avea mai multă linişte. Mai ales cȃnd SPV-ul se deschide şi anunță o nouă penalitate, sau cȃnd sună telefonul şi suntem anunțați că vom avea control.

Aşadar, ce anume stă la baza controalelor ANAF? Cum suntem selectați pentru a fi controlați?

Pentru a răspunde acestor ȋntrebări, mai ȋntȃi ar trebui să fim conştienți de starea firmei noastre. Ar trebui să ştim să citim o balanță alături de contabil. Avȃnd această temă făcută, ne putem da seama unde pot apărea ȋntrebări din partea organelor de control. În felul acesta putem anticipa unele aspecte şi chiar le putem corecta.

De asemenea, trebuie să reținem că orice control ANAF apare atunci cȃnd există o suspiciune ȋn cadrul analizelor de risc efectuate.

Analiza de risc ANAF: Înregistrarea unor pierderi contabile ȋn ultimii 5 ani

Prima problemă care naşte suspiciuni este ȋnregistrarea unor pierderi contabile ȋn ultimii 5 ani.

De ce ar fi acest lucru o problemă? Pentru că, ȋn general, o companie este ȋnființată pentru a genera… profit. La ȋnceputul activității, pierderea este inevitabilă, datorită investițiilor efectuate de companii şi a cheltuielilor necesare pentru demararea efectivă a activității. O companie poate funcționa o perioadă de timp pe pierdere, dar scopul oricărei afaceri este, ȋn cele din urmă, acela de a aduce profit. Dacă acest lucru ȋntȃrzie să apară, atunci va trebui să luați măsuri suplimentare pentru a reȋnvia activitatea.

Menţinerea unei pierderi contabile dar şi fiscale pentru o perioadă îndelungată, poate fi considerat un mod de a te sustrage de la plata taxelor în România.

Analiza de risc ANAF: Tranzacțiile cu părțile afiliate

O altă problemă la care trebuie să fiți atenți este cea referitoare la tranzacțiile cu părțile afiliate.

Tranzacțiile cu părțile afiliate sunt un motiv de control deoarece apare necesitatea ȋntocmirii dosarului prețurilor de transfer.

Preţurile de transfer reprezintă acele prețuri la care se derulează tranzacțiile între companiile care sunt părți ale aceluiași grup. Practic se referă la tranzacţiile derulate ȋntre părţile afiliate.

Dosarul preţurilor de transfer are şi o cerinţă obligatorie. Numai anumite persoane trebuie să ȋl ȋntocmească, astfel:

1. Contribuabilii mari ce desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală per an mai mare ori egală cu următoarele plafoane valorice:

– 200.000 Euro – pentru încasări sau plăți de dobânzi

– 250.000 Euro – pentru achiziții sau prestări servicii

– 350.000 Euro – pentru achiziții sau livrări de bunuri

În cazul depășirii plafoanelor mai sus amintite, termenul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal. Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer este de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire.

Aceşti contribuabili au obligaţia de a prezenta la solicitarea organului de inspecţie fiscală, pe perioada derulării unei inspecţii fiscale, dosarul preţurilor de transfer. Dosarul preţurilor de transfer poate fi solicitat de organul fiscal şi în afara unei acţiuni de inspecţie fiscală.

2. Contribuabili mari, respectiv contribuabili mici și mijlocii, care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală mai mare ori egală cu următoarele plafoane valorice:

– 50.000 Euro – pentru încasări sau plăți de dobânzi

– 50.000 Euro – pentru achiziții sau prestări servicii

– 100.000 Euro – pentru achiziții sau livrări de bunuri

Analiza de risc ANAF: Servicii administrative ce au valori semnificative efectuate ȋntre părți afiliate

Vă recomandăm să acordați mare atenție serviciilor administrative ce au valori semnificative dacă acestea sunt efectuate ȋntre părți afiliate.

Aceasta este o situație care poate ridica semne de întrebare autorităților: lista tranzacțiilor cu părțile afiliate cuprinde servicii de natură administrativă primite de la o entitate externă din cadrul grupului – management, IT, contabilitate. Acestea pot chiar crește gradul de risc dacă aceste servicii sunt justificate doar prin facturi cu o descriere limitată, au valori semnificative prin comparație cu cifra de afaceri a companiei române sau chiar produc pierderi la nivel local.

Contribuabilii care au astfel de tanzacții trebuie, astfel, să se asigure că serviciile administrative primite în cadrul grupului aduc beneficii reale în procesele de business locale. Și trebuie să se asigure că pot pune la dispoziția autorităților analize și documente justificative care să dovedească că serviciile primite se prestează în fapt și la un preț adecvat. Printre documentele justificative se numără, bineȋnțeles, contractele ȋntocmite ȋntre părți.

Analiza de risc ANAF: Acţionariat sau organe de conducere cu structura complexă sau care au în componenţă persoane nerezidente

Un alt motiv pentru care ați putea fi verificați constă ȋn: acţionariat sau organe de conducere cu structura complexă sau care au în componenţă persoane nerezidente.

Dacă ȋn structura de acționariat a firmei dumneavoastră se află un cetățean străin nerezident, iar societatea este şi plătitoare de TVA, atunci este posibil să fiți verificat de organele de control ANAF.

Analiza de risc ANAF: TVA de recuperat nesolicitat la rambursare de mult timp

Un alt motiv de a fi controlați este cazul ȋn care aveți TVA de recuperat şi nu l-ați solicitat la rambursare de foarte mult timp.

Ştim foarte bine că pentru rambursarea unor sume mari provenite din TVA, societatea va fi verificată. De asemenea, şi nesolicitarea taxei pentru o perioadă mare de timp, urmată eventual şi de prescrierea dreptului de a o solicita, poate fi considerat comportament suspect pentru o companie.

Potrivit noilor prevederi legale, în cazul contribuabililor mari şi mijlocii TVA se rambursează cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, cu excepția următoarelor situații:

– contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

– organul fiscal central constată că există riscul unei rambursări necuvenite, caz în care contribuabilul va fi înscris în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA;

– pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția cazului în care pentru acesta s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.

În cazul în care solicitantul nu se califică drept contribuabil mare sau mijlociu, în plus față de situațiile menționate mai sus, organul fiscal va rambursa TVA cu inspecție fiscală anticipată și în următoarele cazuri:

– contribuabilul depune primul decont cu opțiune de rambursare după înregistrarea în scopuri de TVA;

– soldul sumei TVA solicitate la rambursare este mai vechi de 12 luni.

Analiza de risc ANAF: Declarații fiscale nedepuse la termen, depuse eronat sau rectificări frecvente

Deloc de neglijat sunt şi declarațiile fiscale nedepuse la termen.

Omisiunea de conformare în termenul legal, mai ales în situaţia depăşirii termenului cu o perioadă mare de timp, atrage notificări din partea autorităţilor. Dacă apar depăşiri frecvente, comportamentul devine unul riscant din perspectiva fiscală.

Declarația 394Declarație informativă privind livrările/prestările şi achizițiile efectuate pe teritoriul național” este un motiv de control pentru că aici se pune problema corespondenței tranzacțiilor ȋntre parteneri. De fapt, este una dintre cele mai importante declarații ȋn opinia fiecărui contabil tocmai pentru că este ȋn vizorul organelor de control.

În cazul în care există tranzacții cu părți afiliate, valoarea achizițiilor și a livrărilor trebuie declarată echilibrat de către ambele părți în cadrul declarației 394. Discrepanțele apărute în cazul unor omisiuni intenționate sau nu în declarația uneia dintre părțile implicate sunt identificate imediat de către autoritățile fiscale. Ele pot determina verificări ulterioare.

Că tot suntem la capitolul declarații, tot un motiv de control ȋl reprezintă şi depunerea eronată a declarațiilor sau rectificările frecvente. Ne referim aici la orice tip de declarație fiscală: D100, D101, situații financiare, etc.

Tranzacțiile cu societățile inactive fiscal sunt şi ele ȋn prioritățile de control ANAF. De ce? Pentru că societăţile inactive fiscal nu au dreptul de a derula tranzacţii. Achiziţiile de bunuri şi servicii de la astfel de societăţi nu dau drept de deducere a costului sau a TVA, dar atrag şi riscul de control asupra companiei.

Concluzii

După cum puteți observa, activitatea oricărei societăți este una deosebit de complexă. Ea are la bază, cu certitudine, comunicarea dintre contabil şi antreprenor. Fără o bună comunicare între aceste două părți implicate ȋn activitatea oricărei companii, procedura de control ANAF se transformă ȋntr-un coşmar.

Vă sfătuim să tratați cu mare seriozitate activitatea firmei dumneavoastră. Trebuie să dezvoltați o relație bazată pe comunicare cu contabilul dumneavoastră. Astfel, veți avea certitudinea că ați făcut tot ce puteați face pentru bunul mers al activității.

Author picture

Adaugă un comentariu

Abonare Newsletter

EBOOK GRATUIT
"Ce opțiuni au firmele în perioadele de criză economică"

Descoperă măsurile pe care le poți implementa în compania ta pentru a traversa mai ușor o recesiune economică.