Soluții pentru diminuarea taxelor și impozitelor

Soluții pentru diminuarea taxelor și impozitelor

CarteaSoluții pentru diminuarea taxelor și impozitelor” constituie o abordare detaliată, îmbogăţită cu exemple practice, a celor mai cunoscute, utile şi avantajoase facilităţi, instrumente şi pârghii legale prin care firmele îşi pot diminua cuantumul impozitelor şi taxelor ce trebuie plătite la stat. Cartea se adresează în principal administratorilor, care constituie factorul cheie în implementarea politicilor şi planurilor stabilite la nivelul firmei, şi implicit a celor fiscale, dar deopotrivă, este utilă şi managerilor, contabililor şi tuturor specialiştilor şi practicienilor care doresc să aprofundeze problematica optimizării costurilor fiscale.

Prin parcurgerea celor 5 capitole, administratorii şi toţi cei interesaţi de optimizarea fiscală pot afla: avantajele fiscale ce pot fi obţinute din utilizarea facilităţilor privind cheltuielile cu personalul; beneficiile fiscale rezultate din deducerile aplicabile la calculul impozitului pe profit; câştigurile fiscale din opţiunea pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor, impozitul pe profit sau pentru plata anticipată a acestuia; strategiile de înregistrare în scopuri de TVA, de opţiune pentru TVA la încasare sau pentru constituirea unui grup fiscal; precum şi avantajele aplicării metodelor de optimizare fiscală internaţională.

 

Nicoleta Bărbuță-Mișu

 

În cele 330 de pagini ale cărții veți regăsi o prezentare mai detaliată, prin exemplificări, a celor mai utile și avantajoase metode și tehnici legale de diminuare a impozitelor și taxelor ce trebuie plătite la stat de agenții economici.

Cât privește structura, lucrarea este împărțită în 5 capitole după cum urmează::

 

 

Capitolul I – Optimizarea costurilor fiscale.

Capitolul II – Posibilităţi de optimizare a cheltuielilor cu personalul.

Capitolul III –
Facilităţi privind reducerea impozitului pe profit şi a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Capitolul IV –
Facilităţi privind taxa pe valoarea adăugată şi alte impozite şi taxe.

Capitolul V –
Metode de optimizare fiscală internaţională pentru persoanele juridice.

Capitolul 1. Optimizarea costurilor fiscale: definire, importanţă, etape, riscuri
În acest capitol sunt prezentate informaţii relevante privind deosebirea dintre optimizarea fiscală şi evaziunea fiscală, importanţa existenţei unei strategii fiscale a firmei şi a realizării optimizării costurilor fiscale, momentul, etapele şi riscurile realizării acesteia, precum şi impozitele şi taxele ce pot fi optimizate la nivelul firmei.

Capitolul 2. Posibilităţi de optimizare a cheltuielilor cu personalul
Acest capitol abordează principalele posibilităţi de optimizare a cheltuielilor cu personalul, cu exemple practice pentru reflectarea efectelor fiscale ale acestora, cum ar fi: scutirile de la plata impozitului pe venit, avantajele fiscale ale cheltuielilor sociale privind acordarea tichetelor cadou şi avantajele în bani sau în natură oferite angajaţilor: voucherele de vacanţă şi tichetele de masă.

Capitolul 3. Facilităţi privind reducerea impozitului pe profit şi a impozitului pe venitul microîntreprinderilor
În acest capitol sunt analizate cele mai frecvent întâlnite facilităţi fiscale privind reducerea impozitului pe profit/venit: acordarea de sponsorizări pentru reducerea impozitului pe profit dato
at, deducerile aplicabile pentru cheltuielile cu formarea profesională a personalului angajat, reinvestirea profitului prin achiziţionarea de calculatoare, programe informatice, echipamente etc., facilităţile referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare, beneficiile fiscale din amortizare, opţiunea de a plăti impozit pe profit sau impozit pe venit în cazul microîntreprinderilor, opţiunea pentru plata anticipată, ca posibilitate de amânare a plăţii impozitului pe profit etc.

Capitolul 4. Facilităţi privind taxa pe valoarea adăugată şi alte impozite şi taxe
În acest capitol sunt analizate şi exemplificate avantajele şi dezavantajele înregistrării ca plătitori şi neplătitori de TVA, precum şi pe cele ale opţiunii pentru TVA la încasare comparativ cu TVA la facturare. Atunci când există obligativitatea înregistrării ca plătitori de TVA, pentru a fructifica într-un mod cât mai avantajos aceste resurse, firmele pot utiliza şi alte facilităţi fiscale oferite de Codul fiscal, cum ar fi: constituirea unui grup fiscal din punct de vedere al TVA sau livrarea bunurilor în regim de consignaţie. Capitolul mai abordează facilităţile de natură vamală şi pe cele privind scutirea de la plata impozitelor locale.

Capitolul 5. Metode de optimizare fiscală internaţională pentru persoanele juridice

În acest capitol este realizată o prezentare succintă a caracteristicilor şi tipurilor paradisurilor fiscale, a motivaţiei utilizării lor, a tipurilor şi particularităţilor societăţilor offshore, a tehnicilor de planificare fiscală şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri, precum şi a caracteristicilor şi metodelor de stabilire a preţurilor de transfer.Puteţi comanda această lucrare apelând numărul de telefon 021.222.70.75 sau prin email la office@rezon.ro unde vă rugăm să specificaţi detaliile de contact.

Comanda dvs. va fi expediată prin curier, la adresa pe care ne-o veţi indica iar produsul se va achita ramburs în momentul livrării.

Preţul cărţii este 84 lei (cu TVA), la care se adaugă taxele de procesare şi livrare în valoare de 14 lei.

Mai multe produse
Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal 2018 Cartea “Normele…