Răspunderea legală a Administratorului

Răspunderea legală a Administratorului

Download

Este clar că a fi administrator este o responsabilitate mare, iar legislația pe care ar trebui să o aplice acesta, ca să fie perfect în legalitate, este una vastă și dificilă.
Cartea “Răspunderea legală a Administratorului”, autor av. Dana Fatol, se doreşte a fi un ghid practic, astfel încât veţi regăsi o abordare succintă, dar suficient de detaliată pentru a fi înțeleasă, completată cu exemple practice și jurisprudență relevantă, asupra instituției administratorului, tratând drepturile, obligațiile şi răspunderea civilă, contravențională și penală ale acestuia.

Structurată pe 9 capitole, în cele peste 400 de pagini, cartea „Răspunderea legală a Administratorului” va clarifica pentru dvs. fundamentele necesare înțelegerii instituției administratorului, cu legislația de bază în ceea ce privește această instituție (Codul civil, Legea societăților, Codul muncii, Legea contabilității, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul Penal, Codul de procedură penală, Ordonanța privind regimul juridic al contravențiilor). Pentru a lămuri reglementările în vigoare vom trata, pe rând:

  • legislaţia de bază la care trebuie să se raporteze un administrator, care sunt condițiile pentru a putea deține această funcție şi detalii despre cumulul calității de administrator cu cea de salariat sau cu cea de asociat.
  • drepturile administratorului în raport cu societatea, cu asociații / acționarii şi cu terții, drepturi care rezultă atât din contractul de mandat, cât şi din contractul de muncă.
  • obligațiile administratorului care rezultă din contractul de mandat, din contractul individual de muncă şi cele prevăzute de Legea societăților.
  • răspunderea civilă a administratorului faţă de societate, asociaţi şi terţi, condiţiile atragerii acestei răspunderi şi procedura care trebuie urmată.
  • faptele care constituie contravenții şi aplicarea sancţiunilor în cazul răspunderii contravenţionale conform Legii societăților, Legii contabilității, Codului muncii, Legii securității și sănătății în muncă şi Codului fiscal, dar şi cine este persoana responsabilă: administratorul sau contabilul.
  • condițiile şi procedura atragerii răspunderii penale a administratorului, faptele care constituie infracțiuni, posibilitatea de reducere a pedepselor şi decăderile din drepturi.
  • răspunderea în cazul insolvabilității societății.
  • persoanele care răspund solidar cu societatea, faptele care atrag răspunderea administratorului şi procedura atragerii acestei răspunderi.

Puteţi comanda acum cea mai completă lucrare asupra răspunderii administratorului unei societăţi, o carte esenţială celor care doresc lămuriri asupra acestei instituții fie că este vorba de administratori, asociați, acționari ori persoane care urmăresc pe viitor să deţină astfel de calități.

ACHIZIŢIONAŢI această lucrare apelând numărul de telefon 021.222.70.75 sau prin email la office@rezon.ro unde vă rugăm să specificaţi detaliile de contact.
Comanda dvs. va fi expediată prin curier sau posta, la adresa pe care ne-o veţi indica, iar produsul se va achita ramburs în momentul livrării.

Preţul cărţii este 120 lei (cu TVA), la care se adaugă taxele de procesare şi livrare în valoare de 14 lei.

Mai multe produse
Manual de Politici Contabile pe domenii de activitate „Manualul de…