Manual de Resurse Umane

Manual de Resurse Umane

2020 a fost anul în care majoritatea angajatorilor au fost nevoiți să se adapteze unui nou stil de viață, punând pe primul loc siguranța și deprinzând o serie de metode prin care să își protejeze angajații. Prin urmare, nu este de mirare că au avut loc schimbări și în organizarea activității de la birou sau în acordarea beneficiilor extrasalariale. Astfel, am conceput această carte pentru a veni în sprijinul dumneavoastră cu un instrument de lucru util pentru activitatea departamentului de resurse umane.
            În primele 13 capitole prezentate se urmărește parcurgerea noţiunilor de bază a legislaţiei muncii ce vă vor ajuta să rezolvați cât mai clar și într-un timp cât mai scurt problemele întâlnite în desfăşurarea activităţii dumnevoastră, astfel ca în calitate de angajator, să puteți evita eventualele probleme apărute pe perioada contractului, cât și pentru a asigura un mediu favorabil de muncă. Cartea conţine informaţii privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile de muncă,  jurisdicţia muncii şi modul în care Inspecţia Muncii controlează aplicarea reglementărilor în domeniu.
           În partea a doua, veţi regăsi toate informaţiile necesare pentru a gestiona relaţia cu angajaţii într-un mod cât mai profitabil, optimist şi echitabil. De la cele mai bune metode de recrutare a noilor angajaţi, la strategiile de retenţie şi motivare a personalului, până la alternativele la piaţa tradiţională a muncii, toate aceste informaţii vă ajută să vă creaţi şi să vă întăriţi brandul şi imaginea companiei pentru a atrage şi a păstra resursa cea mai importantă: oamenii!”

Hainagiu Anişoara Mirela
Nedelcu Nicoleta Diana

Download

În „Manual de Resurse Umane”, în cele peste 500 de pagini, aveţi împărţite în 2 mari categorii cele mai importante informaţii pe care trebuie să le cunoaşteţi atunci când vă confruntaţi cu orice problemă legată de personal, astfel:

 

Partea I. Relaţii de Muncă

Capitolul 1. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 • Documentele necesare încheierii contractului individual de muncă
 • Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă
 • Nulitatea contractului individual de muncă

Capitolul 2. MUNCA PRIN AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ

 • Contractul de muncă temporară

Capitolul 3. CONTRACTUL DE MUNCĂ LA DOMICILIU

Capitolul 4. CONTRACTUL DE MUNCĂ TIP TELEMUNCĂ

Capitolul 5. CONTRACTUL DE UCENICIE

 • Contractul de ucenicie la locul de muncă

Capitolul 6. ÎNTOCMIREA, IMPORTANŢA ŞI CADRUL LEGAL AL FIŞEI POSTULUI

Capitolul 7. DOSARUL DE PERSONAL AL SALARIAŢILOR

Capitolul 8. REGULAMENTUL INTERN

 • Categorii de dispoziţii cuprinse în Regulamentul Intern

Capitolul 9. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

 • Negocierea Contractului Colectiv de Muncă
 • Încheierea, forma și înregistrarea contractului colectiv de muncă
 • Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă

Capitolul 10. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 • Obligaţii generale ale angajatorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă
 • Informarea și instruirea lucrătorilor
 • Comitetul de securitate și sănătate în muncă

Capitolul 11. TIMPUL DE MUNCĂ

 • Durata maximă legală a timpului de muncă
 • Efectuarea muncii suplimentare şi munca de noapte
 • Perioada de repaus

Capitolul 12. REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR

 • Ghidul REVISAL
 • Îndrumări privind completarea registrului

Capitolul 13. INSPECŢIA MUNCII

 • Documentele solicitate angajatorilor în cadrul unui control
 • Lista principalelor sancţiuni aplicate de inspectorii de muncă
 • Răspunderea penală

 Partea II. Management Resurse Umane

Capitolul 1 – Recrutare şi selecţie personal

 • Pregătirea profilului de post
 • Anunţul de recrutare
 • Interviul şi forme de interviu
 • Centrele de evaluare
 • Selecţia candidaţilor
 • Oferta de angajare
 • Integrare angajaţi noi

Capitolul 2 – Strategii de retenţie şi motivare a personalului

 • Chestionarul de satisfacţie al angajaţilor
 • Teoriile care stau la baza motivării personalului
 • Metode de retenţie şi motivare
 • Mediul de lucru şi evitarea conflictelor profesionale
 • Cultura organizaţională în raport cu retenţia angajaţilor

Capitolul 3 – Dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor

 • Stabilirea indicatorilor de performanţă şi evaluarea performanţei
 • Dezvoltarea profesională în funcţie de nevoile identificate şi dezvoltarea personală
 • Burnout-ul în contextul dezvoltării profesionale

Capitolul 4 – Alternative la piaţa tradiţională a muncii: telemunca, freelancerii sau externalizarea serviciilor

 • Brand-ul de angajator – o necesitate pe piața muncii
 • Recrutarea și social media
 • Piaţa de recrutare şi generaţiile noi de angajaţi
 • Modele de muncă nou aplicate în situaţii de criză

 Pe coperta cărţii aveţi tipărite instrucţiunile de acces la arhiva on-line a produsului oferit CADOU: „100 de întrebări şi răspunsuri privind raporturile de muncă”, în care veţi regăsi răspunsuri pentru probleme sau situaţii des întâlnite în relaţia cu personalul.

COMANDAŢI această lucrare apelând numărul de telefon 021.222.70.75 sau prin email la office@rezon.ro unde vă rugăm să specificaţi detaliile de contact.

Comanda dvs. va fi expediată prin curier sau poştă, la adresa pe care ne-o veţi indica, iar produsul se va achita ramburs în momentul livrării.

Preţul cărţii este 129 lei (cu TVA), la care se adaugă taxele de procesare şi livrare în valoare de 14 lei.

Mai multe produse
Contabilitatea împrumuturilor unei societăţi “Având în vedere contextul epidemiologic actual,…