Finanțare europeană pentru IMM

Finanțare europeană pentru IMM

 

Manualul “Finanțare europeană pentru IMM”, a fost conceput și structurat astfel încât să surprindă cele mai importante aspecte în ceea ce privește contractarea, implementarea și finalizarea cu maximă eficiență și în termenii contractuali, a unui proiect.

 

 

Manualul oferă informații foarte utile și exemple concrete din practica realizării și implementării proiectelor. Cazuistica expusă și detaliată în cadrul manualului, din experiența profesională directă a autorului, reprezintă factorul distinctiv al manualului, ceea ce îl diferențiază față de orice altă lucrare pe aceeași temă. Orice antreprenor care își dorește progresul și dezvoltarea continuă a propriei afaceri pe care o gestionează, identifică și maximizează orice oportunitate de dezvoltare, cu atât mai mult cu cât este vorba despre oportunitatea obținerii unor finanțări nerambursabile. Fondurile europene reprezintă în mod cert unul dintre principalele motoare pentru dezvoltarea economică și pentru menținerea poziției competitive pe piața economică. Tocmai de aceea, noua perioadă de programare 2014-2020 este cu atât mai ofertantă cu cât capacitatea IMM-urilor de a atrage și gestiona finanțări nerambursabile, va face în mod cert diferența și va asigura plusul de competitivitate pentru acele IMM-uri care vor maximiza această oportunitate de dezvoltare.

Claudia Sima

 

În noua ediţie REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ 2018 sunt descrise principalele programe și axe de finanțare ce pot fi accesate de companiile mici și mijlocii cum ar fi POR (Programul Operațional Regional), POCU (Programul Operațional Capital Uman), POC (Programul Operațional Competitivitate).

Cât privește structura, lucrarea este împărțită în 4 capitole după cum urmează:

Cap.1. Finanțarea este necesară? – capitol unde vă sunt prezentate metodele prin care identificați necesitatea realizării unui proiect și obținerea finanțării pentru acesta, ce responsabilități implică obținerea unei finanțări și implementarea unui proiect ce beneficiază de finanțare, care sunt programele de finanțare care vi se potrivesc dintre cele disponibile (POR, POCU, POC) în noul exercițiu 2014-2020.

Cap. 2. Managementul proiectului  detaliază modul în care trebuiesc elaborate și completate documentele ce alcătuiesc dosarul de finanțare (cererea de finanțare, studiul de fezabilitate, planul de marketing, bugetul proiectului ), regulile nescrise în verificarea meticuloasă a cererilor de finanțare, principalele instrumente utilizate în managementul proiectului (cash-flow, planul de monitorizare, procedurile de lucru, evidența cheltuielilor, etc.)

Cap. 3. Ce se întamplă după ce am obținut finanțarea? descrie ce trebuie să rețineți dintr-un contract de finanțare, care sunt drepturile și obligațiile dvs. ca și beneficiar, ce se întâmplă efectiv în partea de implementare, cum gestionați situațiile dificile ce apar în implementarea proiectului, care sunt rezultatele proiectului, cum justificați utilizarea finanțării nerambursabile.

Cap.4 Ce se întâmplă după finalizarea proiectului ? prezintă informații privind perioada obligatorie privind sustenabilitatea, ce instrumente se utilizează pentru a asigura acest lucru, vizitele de monitorizare a sustenabilității proiectului, care sunt obligațiile dvs. contractuale după finalizarea proiectului, perioada în care beneficiarul este obligat să păstreze și să asigure accesul oricărei instituții naționale sau UE la documente etc.

Pe coperta cărții veți găsi atașat și un CADOU din partea noastra „CD Proiecte Fonduri Europene Finanțate” în care veți regăsi 3 modele de proiecte, finanțate din fonduri nerambursabile din mai multe programe disponibile și realizate de către autoarea acestei lucrări.

Puteţi COMANDA această publicaţie apelând numărul de telefon 021.222.70.75 sau prin email la office@rezon.ro unde vă rugăm să specificaţi detaliile de contact.

Comanda dvs. va fi expediată prin curier, la adresa pe care ne-o veţi indica iar produsul se va achita ramburs în momentul livrării.

Preţul cărţii este 106 lei (cu TVA), la care se adaugă taxele de procesare şi livrare în valoare de 14 lei.

Mai multe produse
Drepturile Angajatorului în Relaţiile de Muncă „De cele mai multe…