Drepturile Angajatorului în Relaţiile de Muncă

Drepturile Angajatorului în Relaţiile de Muncă

„De cele mai multe ori în litigiile de muncă se dă câștig de cauză angajaților, aceștia cerându-și drepturile și fiind favorizați de lege. Nu trebuie însă să facem abstracție de importanța majoră a drepturilor pe care le au angajatorii în raporturile de muncă, drepturi care în definitiv sunt spre interesul ambelor părți având în vedere că angajatorul este cel care trebuie să asigure permanent condiții tehnico-organizatorice și un mediu favorabil de muncă. Prin intermediul acestei lucrări veţi beneficia de sinteza principalelor drepturi de care dispuneți în calitate de angajator în raport cu angajații dvs. pe toată perioada desfășurării unui contract individual de muncă și de instrumentele legale prin care vă puteți proteja împotriva posibilelor litigii cu actualii sau foștii dvs. angajați.”

Marina Giorgiana Chitic

În noua ediţie REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ 2017

a cărţii Drepturile Angajatorului în Relatiile de Muncă sunt descrise şi actualizate normele prevăzute de Codul Muncii și legile conexe ce guvernează relațiile de muncă din cadrul fiecărei organizații, însoțite de numeroase studii de caz, comentarii, sugestii, atenționări și exemplificări iar la finalul fiecărui capitol există un modul dedicat cu exemple și studii de caz, volumul însumând un numar de aproximativ 50 de astfel de cazuri practice.

Cât privește structura, lucrarea este împărțită în 4 capitole după cum urmează:

Cap. 1 – Principalele drepturi ale angajatorilor în executarea Contractului Individual de Muncă și facilități oferite de lege – capitol unde vă sunt prezentate detalii privind inițierea unui raport de muncă, documentele pe care trebuie să le solicitați și să le întocmiți la încheirea unui contract, tipurile de contracte, clauzele facultative și cele interzise, regulile de disciplină pe care le stabiliți în privința angajaților, stabilirea atribuțiilor salariaților, controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, tipurile de abateri și sancțiuni disciplinare și impunerea acestora salariaților dvs.

Cap. 2 – Drepturile angajatorului privind desfășurarea raporturilor de muncă – veți regăsi aici condițiile în care puteți suspenda un CIM, cum se realizează evaluarea anuală a salariaților, condițiile în care se poate realiza delegarea, detașarea și cumulul de funcții, ce tipuri de concedii puteți acorda angajaților din compania dvs.

Cap. 3 – Drepturile angajatorului privind încetarea raporturilor de muncă – tratează aspectele referitoare la modalitățile de încetare a relațiilor de muncă din inițiativa angajatului prin demisie, cu acordul ambelor părți, din inițiativa angajatorului prin concediere (individuală și colectivă), procedura șomajului și a șomajului tehnic.

Cap. 4 – Protecția salariaților la locul de muncă – descrie măsurile ce trebuiesc luate în legătură cu accidentele de muncă, bolile profesionale, protecția maternității la locul de muncă precum și alte detalii despre sănătatea și securitatea în muncă.

Puteţi comanda această lucrare apelând numărul de telefon 021.222.70.75 sau prin email la office@rezon.ro unde vă rugăm să specificaţi detaliile de contact.

Comanda dvs. va fi expediată prin curier, la adresa pe care ne-o veţi indica iar produsul se va achita ramburs în momentul livrării.

Preţul cărţii este 95 lei (cu TVA), la care se adaugă taxele de procesare şi livrare în valoare de 14 lei.

Mai multe produse
Tax Management Baze de impozitare, impozite, taxe, într-un cuvânt fiscalitate!…