Contabilitatea şi Prevenirea Erorilor Contabile

Contabilitatea şi Prevenirea Erorilor Contabile

„Referenţialul contabil românesc a suferit de-a lungul timpului numeroase modificări, adaptări şi alinieri la directivele europene. Regulile contabile sunt aceleaşi pentru toate entităţile. Diferenţierea constă în numărul de componente ale situaţiilor financiare anuale, al formatului bilanţului cuprins în situaţiile financiare anuale şi al cuprinsului notelor explicative. Prin acest ghid ne propunem să venim în întâmpinarea cititorilor noştri, să-i ajutăm să prevină înregistrarea unor erori în contabilitate sau să le regleze corect în situaţia în care ele apar. Este important ca la contabilizarea operaţiunilor economico-financiare să fie avute în vedere atât documentele şi clauzele contractuale care stau la baza operaţiunilor, cât şi reglementările contabile în vigoare la data înregistrării operaţiunii.”
Darlaiane Mariana


Parcurgând cele 500 de pagini ale acestei lucrări
veți regăsi exemple privind contabilizarea operaţiunilor economico-financiare în care trebuie avute în vedere atât documentele şi clauzele contractuale care stau la baza operaţiunilor, cât şi reglementările contabile în vigoare la data înregistrării operaţiunii, structurate pe următoarele capitole:

 

 

Capitolul I – Cadrul general privind raportările financiare anuale
Capitolul II – Întocmirea şi prezentarea bilanţului şi contului de profit şi pierdere
Capitolul III – Erorile contabile şi corectarea acestora
Capitolul IV – Închiderea anuală
Capitolul V – Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu
Capitolul VI – Note explicative la situaţiile financiare anuale
Capitolul VII – Situaţiile financiare şi raportările anuale

 

1. Cadrul general privind raportările financiare anuale
În acest capitol sunt prezentate responsabilităţile şi obligaţiile administratorilor firmelor privind organizarea şi conducerea contabilităţii, organizarea controlului intern, precum şi componenţa situaţiilor financiare anuale ce trebuie depuse de fiecare entitate.

2. Întocmirea şi prezentarea bilanţului şi contului de profit şi pierdere
În cadrul capitolului se regăsesc înregistrările contabile privind principiile şi politicile generale de raportare financiară, prezentarea şi raportarea activelor precum si a datoriilor, operaţiunile în valută, contabilitatea angajamentelor, provizioanelor şi a subvenţiilor. Toate aceste înregistrări cu exemplificări şi atenţionări privesc şi modificările introduse de la 01.01.2015, precum şi transpunerea conturilorcare trebuie realizată de fiecare societate la 01.01.2015 Există unele înregistrări diferite faţă de OMFP 3055, pe care le veţi găsi exemplificate doar aici.

3.Erorile contabile şi corectarea acestora
Evidenţiază tratamentul erorilor sau stornărilor de la un exerciţiu financiar la altul, sau a evenimentelor ulterioare datei bilanţului cu exemplificări.

4. Închiderea anuală
La fiecare închidere de an financiar sunt anumite înregistrări, estimări, ajustări specifice, care trebuie efectuate de fiecare societate şi care sunt prezentate în acest capitol cu exemplificări.

5. Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu
Acest capitol prezintă exemplificat modul de întocmire al acestor 2 componente absolut obligatorii la societăţile mari.

6. Note explicative la situaţiile financiare anuale
Descrie dispoziţiile generale privind notele explicative la situaţiile financiare. Acestea diferă însă, în funcţie de mărimea fiecărei societăţi. Veţi afla aici ce note sunt obligatorii pentru fiecare categorie de societate.

7. Situaţiile financiare şi raportările anuale
Detaliază care sunt aprobările şi verificările la care trebuie supuse situaţiile financiare şi raportările anuale înainte de a fi depuse la administraţia financiară. Raportările care însoţesc situaţiile financiare şi aprobările la care trebuie suspuse diferă în funcţie de mărimea societăţii. Veţi regăsi aici toate aceste informaţii precum şi sancţiunile la care veţi fi supuşi în cazul în care nu respectaţi aceste prevederi.

Puteţi comanda această lucrare apelând numărul de telefon 021.222.70.75 sau prin email la office@rezon.ro unde vă rugăm să specificaţi detaliile de contact.

Comanda dvs. va fi expediată prin curier, la adresa pe care ne-o veţi indica iar produsul se va achita ramburs în momentul livrării.

Preţul cărţii este 123 lei (cu TVA), la care se adaugă taxele de procesare şi livrare în valoare de 14 lei.

Mai multe produse
Protecţia împotriva sancţiunilor aplicate de Principalele Instituţii de Control ale…