Comentarii și cazuri practice Codul Fiscal 2019 – Impozitul pe venit

Comentarii și cazuri practice Codul Fiscal 2019 – Impozitul pe venit

Volumul de față se dorește a fi un ghid practic de interpretare și aplicare a legislației actuale și are o abordare explicită, simplă și în același timp utilă cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul pe venit, aducând răspunsuri la întrebările esențiale cu privire la aceste teme. Acesta este dedicat tuturor celor interesați: administratori, asociați, acționari, profesioniști contabili, studenți și persoane fizice – salariați sau persoane care obțin venituri din diverse surse, pentru a lumina partea atât teoretică, cât și practică a impunerii veniturilor din diverse surse, a plății și declarării acestora.

Cartea este schițată pe structura Codului Fiscal, pentru o căutare mai facilă a temelor de interes și pentru asistarea contribuabililor persoane juridice și fizice, confruntați cu dileme generate de legislația fiscală românească în continuă modificare. Aceasta vine în ajutorul celor interesați de domeniul impozitării, aflați în căutare de soluții și argumente, pentru a-și motiva hotărârile privitoare la deciziile pe care urmează să le ia, astfel încât să se încadreze în reglementările legale specifice.

În perioada actuală, sustenabilitatea finanțelor publice prin colectarea de impozite la bugetul de stat este o temă foarte importantă, în contextul în care guvernele statelor trebuie să aibă capacitatea de a asigura rambursarea datoriei publice, limitată de creșterea economică firavă și de respingerea de către societatea civilă a ideii de majorare a impozitelor. Totdeauna trebuie să ne punem întrebări referitoare la: cine este statul în raport cu indivizii, care este motivul pentru care trebuie plătite impozite și ce poate face statul când nu dispune de mijloace suficiente comparativ cu resursele.

 Diana Monica Ghimiş 

 

În cele 330 de pagini ale cărții veți regăsi un număr de aproximativ 100 de studii de caz și exemple practice, precum și numeroase atenționări și sugestii din partea autorului prin care sunt analizate, interpretate și exemplificate zonele cheie ale impozitării veniturilor prevăzute de  Codul Fiscal  și Normele de aplicare, valabile pentru anul 2019.

 

 

Dintre aspectele pe care această lucrare le abordează amintim:

  • Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
  • Venituri din salarii și asimilate salariilor
  • Venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală
  • Venituri din cedarea folosinței bunurilor
  • Venitul net anual impozabil; Declarația unică
  • Venituri din pensii
  • Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
  • Aspecte fiscale internaționale
  • Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 

Puteţi COMANDA această publicaţie apelând numărul de telefon 021.222.70.75 sau prin email la office@rezon.ro unde vă rugăm să specificaţi detaliile de contact.

Comanda dvs. va fi expediată prin curier, la adresa pe care ne-o veţi indica iar produsul se va achita ramburs în momentul livrării.

Preţul cărţii este 126 lei (cu TVA), la care se adaugă taxele de procesare şi livrare în valoare de 14 lei.

Mai multe produse
11 Lecţii Simple de Contabilitate şi Finanţe pentru Manageri “Schimbările…