Bani europeni pentru dezvoltare rurală

Bani europeni pentru dezvoltare rurală

În lucrarea “Bani europeni pentru dezvoltare rurală” se regăsesc o serie de informaţii legate de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală aferent exerciţiului financiar 2014-2020. Sunt aduse în atenţie detalii privind contextul actual, cadrul general al PNDR (obiective, axe prioritare şi buget), elementele de noutate aduse de noua programare, precum şi care sunt nevoile identificate faţă de cele din perioada 2007-2013.

Ghidul prezintă principalele Măsuri şi Sub-Măsuri care pot face obiectul finanţărilor nerambursabile în mediul rural pentru fermieri, întreprinderi şi autorităţi publice locale. Se trece în revistă care sunt obiectivele respectivelor măsuri, beneficiarii eligibili, condiţiile de eligibilitate, valoarea sprijinului nerambursabil, acţiunile/activităţile eligibile, cheltuielile eligibile şi neeligibile, precum şi criteriile de selecţie şi punctajul acordat.

 

Mai mult decât atât, lucrarea vine în sprijinul potenţialilor beneficiari care intenţionează să-şi scrie singuri proiectul, deoarece sunt redaţi paşii pe care aceştia trebuie să îi urmeze atunci când redactează cererea de finanţare/planul de afaceri.
În plus, sunt enumerate şi greşelile care sunt de evitat atunci când se completează dosarul de finanţare, condiţiile artificiale care conduc la neeligibilitatea proiectului. Este atinsă chiar şi partea legată de implementarea şi sustenabilitatea unui proiect finanţat prin intermediul PNDR, deoarece viitorii beneficiari trebuie să ştie nu doar care sunt măsurile finanţare sau cum se scrie un proiect, ci şi cum se implementează acesta, deoarce, de cele mai multe ori, s-a dovedit că este mai greu să implementezi un proiect decât să obţii finanţarea nerambursabilă.

Pentru că foarte mulţi dintre banii europeni sunt dedicaţi exclusiv autorităţilor locale din mediul rural, sunt tratate şi Sub-Măsurile care vizează investiţii pentru dezvoltarea zonelor rurale sau proiecte pentru protejarea patrimoniului cultural şi modernizarea infrastructurii educaţionale.

George Sima

 

În cele 400 de pagini ale cărții sunt descrise principalele submăsuri propuse prin PNDR în vederea dezvoltării întreprinderilor din zona rurală , iar pe tot parcursul lucrării veți regăsi o multitudine de exemple și sfaturi utile oferite de autorul lucrării, în calitatea sa de consultant fonduri europene, privind realizarea proiectului pentru finanțare și pașii de urmat în scrierea unui astfel de proiect.

Cât privește structura, lucrarea este împărțită în 5 capitole după cum urmează:

 

  • Cap.1. Prezentare generală PNDR 2014-2020 – capitol unde vă sunt prezentate obiectivele , axele prioritare și bugetul acestui program, noutățile aduse în raport cu programul 2007-2013, noile tipuri de investiții finanțate, punctele forte și oportunitățile oferite de acesta.
  • Cap.2. Dezvoltarea fermelor și a afacerilor în mediul rural – detaliază submăsurile Programului Național pentru dezvoltare Rurală printre care amintim: submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole, submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/comercializarea de produse agricole, submăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, etc.
  • Cap. 3. Dezvoltarea locală prin abordarea LEADER – vă prezintă detalii referitoare la o procedură din cadrul PNDR mai puțin cunoscută, dar extrem de utilă pentru solicitanții de finanțare prin care pot fi depuse proiecte în cadrul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) constituite la nivelul județelor țării. Veți regăsi aici și lista tuturor GAL-urilor din România împreună cu datele de contact și localitățile arondate fiecărui astfel de grup.
  • Cap. 4. Cum scriu și implementez singur proiectul? – descrie concret etapele în elaborarea unui proiect complet , începând cu documentele și avizele necesare la întocmirea dosarului, completarea, depunerea și verificarea dosarului de finanțare, greșeli de evitat la întocmirea cererii de finanțare/studiului de fezabilitate, importanța formării profesionale în vederea obținerii unui punctaj superior. Referitor la implementarea proiectului după obținerea finanțării, veți găsi informații despre drepturile și obligațiile dvs. ca și beneficiar, auditul și monitorizarea proiectului în perioada implemetării, ce trebuie să știți pentru a evita corecțiile financiare și altele.
  • Cap.5. Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural – Cap.5. Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rurală.
  • Cap.6. Fonduri europene destinate instituțiilor publice – detaliază principalele categorii de finanțare ce pot fi accesate de către beneficiarii instituții publice între care amintim: Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural sau Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.

Pe coperta cărții veți găsi atașat „CD PNDR – Proiecte Finanțate” un CADOU extrem de util, ce conține informații foarte greu de găsit din alte surse în care am introdus 5 proiecte reale, depuse și finanțate din fonduri nerambursabile prin programul PNDR

Puteţi comanda această lucrare apelând numărul de telefon 021.222.70.75 sau prin email la office@rezon.ro unde vă rugăm să specificaţi detaliile de contact.

Comanda dvs. va fi expediată prin curier, la adresa pe care ne-o veţi indica iar produsul se va achita ramburs în momentul livrării.

Preţul cărţii este 89 lei (cu TVA), la care se adaugă taxele de procesare şi livrare în valoare de 14 lei.

Mai multe produse
7 Lecţii Simple de Contabilitate şi Finanţe pentru Manageri “Eh!…